Internáty a školní družina

Informace internáty a DM

Škola poskytuje ubytování žákům naší střední a základní školy. Ubytování poskytuje v budovách internátů (internát Hradčany, internát Králíček, internát Opočno). Dále také poskytuje ubytování žákům ostatních středních škol v Novém Městě nad Metují a v Opočně v budovách domova mládeže (DM Králíček, DM Opočno).

Ve volném čase je žákům nabízena široká řada zájmových aktivit. Ubytovaným žákům je zajištěno celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře) za cenu podle aktuálního ceníku. 

Poplatek za ubytování pro žáky střední školy je 800 Kč/měsíc .

Poplatek za ubytování pro žáky základní školy je 500 Kč/měsíc.

Přihláška k ubytování ke stažení (.pdf)

Aktivity

  • sportovní – meziinternátní turnaje v přehazované, odbíjené, fotbale, florbale, výlety na kole, posilování, soutěžní odpoledne, turistika, výlety po našem kraji
  • výtvarné a estetické – práce s různými výtvarnými technikami, batikování, savování, práce s keramickou hlínou, tvorba drobných předmětů pro radost
  • pracovní činnosti zaměřené na osvojování technické a manuální zručnosti, kroužek vaření, četenářský kroužek
  • podílení se na organizování vánoční výstavy, školního plesu, festivalu sociálních služeb
  • kulturní – návštěva divadelních představení, kina, muzea, výstav, památek, pořádání diskoték

Školní družina

Školní družina je součástí školy a internátu. Nachází se v budově Králíčku v Novém Městě nad Metují, má kapacitu 24 žáků. Její zázemí tvoří herna a pracovní klubovna. K zvyšování fyzických sil, otužilosti a rozvoji zdraví žáků slouží venkovní zahrada a tělocvična. Vnitřní prostor družiny je vybaven hracím koutkem a pracovními stoly, počítačem a televizí. Náplň aktivit vychází ze ŠVP pro školní družinu. Činnost  družiny je průběžná, navazuje plynule na konec vyučování žáků prvního stupně. Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování do 14:30 hodin. Činnost je ukončena odchodem žáků na autobus, případně s rodinným doprovodem. 

Poplatek za školní družinu je 30 Kč/měsíc.

Aktivity

  • sportovní –  zážitková pedagogika, soutěžní aktivity, jízda na kolách a koloběžkách, míčové hry, badminton, fotbal, stolní fotbálek, turistika, návštěvy dětského hřiště
  • výtvarné a estetické – výroba dárkových předmětů pro radost, drobné výrobky na vánoční výstavu, práce s různými výtvarnými technikami, práce ve školní dílně zaměřené na rozvoj jemné motoriky 
  • kroužek vaření, četenářský kroužek, celoroční škoní hra, každoroční zdobení vánočních stromečků v pdloubí náměstí
  • relaxačaní a odpočinkové činnosti zaměřené na kompenzaci poruch učení a chování

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.