O škole

Základní škola

Vzdělávací program školy je určen žákům základních škol, pro které není vhodné vzdělávání ve školách běžného typu. Poskytujeme základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je dominantní specifická vývojová porucha chování a také dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme těmto žákům i jejich rodičům pomoc při překonávání jejich náročné životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky.

Žáci z vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytováni na internátě školy.

Více o základní škole

Střední škola

Škola provozuje svoji činnost na pracovištích v Opočně, Novém Městě nad Metují a v Broumově.

Ve škole se sídlem v Novém Městě nad Metují se žáci mohou vzdělávat v tříletých oborech Kuchař, Cukrář, Pečovatel a také ve dvouletých oborech Rodinka, Pekař a Šička všechny tyto bory jsou ukončeny dosažením výučního listu. U žáků oboru Příprava pro život, který je určen pro absolventy speciálních škol, je studium zakončeno závěrečným vysvědčením.

Ve škole se sídlem v Opočně se žáci mohou vzdělávat v tříletých oborech Zemědělec, Opravář, Autoopravář, Zámečník – údržbář, Dřevař - truhlář, Květinář – aranžér, Prodavač, Pečovatel, Kuchař, a také ve dvouletých oborech Pekař, Šička a Zedník. Všechny obory jsou ukončeny dosažením výučního listu.

Ve škole se sídlem v Broumově nabízíme tříleté obory Kuchař a Prodavač, rovněž ukončeny dosažením výučního listu.

Více o střední škole

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.