Rodiče vítáni

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.

Proč má smysl více spolupracovat se školou?

  • Protože můžete ovlivnit, jaká je škola, kde vaše dítě tráví většinu času.
  • Protože můžete na svoje dítě působit shodně vy i učitelé.
  • Protože vy znáte svoje děti nejlépe a můžete učitelům pomoci.

I naše škola získala certifikát Rodiče vítáni. 

Rodiče vítáni

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.