Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 1. KOLO

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - 2. KOLO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 3. KOLO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 4. KOLO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 5. KOLO

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 6. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky je možné podávat do 31.08.2018, kdy budou vydána rozhodnutí o přijetí žáka.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Upozornění

Dne 4.12.2017 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo sloučení příspěvkových organizací Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují a Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377.

Naše škola bude nástupnickou organizací.

S účinností od 1.7.2018 bude název školy Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

 Podmínky přijetí ke vzdělávání

  1. splnění povinné školní docházky
  2. splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce)

     O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 pro vzdělávací obory E a C

(Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zemědělské práce, Opravářské práce, Provozní služby, Prodavačské práce, Dřevařské práce, Praktická škola dvouletá, Stavební práce, Šití oděvů, Potravinářské práce.)

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení ze základního vzdávání, pokud bylo uchazeči vydáno (90%)
  2. další skutečnosti, které osvědčí vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, prokázání zájmu o zvolený obor při přijímacím pohovoru (10% - zájmové činnosti, kroužky)

 

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.