Střední škola

Škola provozuje svoji činnost na pracovištích v Opočně, Novém Městě nad Metují a v Broumově.

Ve střední škole najdou své uplatnění žáci i z nižších než 9. ročníků základní školy, žáci se zdravotním postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Ve škole se sídlem v Novém Městě nad Metují se žáci mohou vzdělávat v tříletých oborech Kuchař, Cukrář, Pečovatel a také ve dvouletých oborech Rodinka, Pekař a Šička všechny tyto bory jsou ukončeny dosažením výučního listu. U žáků oboru Příprava pro život, který je určen pro absolventy speciálních škol, je studium zakončeno závěrečným vysvědčením.

Ve škole se sídlem v Opočně se žáci mohou vzdělávat v tříletých oborech Zemědělec, Opravář zemědělských strojů, Autoopravář, Zámečník – údržbář,  Truhlář - dřevař, Zahradník - květinář, Prodavač, Pečovatel, Kuchař, a také ve dvouletých oborech Pekař, Šička a Zedník. Všechny obory jsou ukončeny dosažením výučního listu.

V oborech Opravář zemědělských strojů a Zemědělec je možné během studia získat zdarma řidičské oprávnění skupiny „T“ a v oborech Autoopravář a Truhlář - dřevař je možné za zvýhodněných podmínek získat řidičský průkaz skupiny „B“. Obory Autoopravář, Zámečník – údržbář, Květinář – aranžér a Zemědělec jsou „obory podporované krajem“ ve kterých žáci získávají měsíčně finanční příspěvek v min. výši 300Kč.

Ve škole se sídlem v Broumově nabízíme tříleté obory Kuchař a Prodavač, rovněž ukončeny dosažením výučního listu.

Každý učebních oborů klade důraz na praxi. Žáci si praktické dovednosti a komunikaci se zákazníky a klienty osvojí jak v provozech školy, tak v provozech nebo na akcích, které škola smluvně zajišťuje pro své partnery. Absolventi školy obdrží výuční list, který pro ně může být i podkladem pro vydání živnostenského listu pro soukromé podnikání v oboru.

Veškeré náklady na studium jsou hrazeny ze státních prostředků. Žáci si hradí pouze pracovní oděv, výukové materiály, stravné, případně si přispívají na některé mimoškolní pobytové akce.

Žáci ze vzdálenějších míst mohou bydlet na internátě, kde nabízíme ubytování s vlastním sociálním zařízením a s kuchyňkou, televizní a počítačovou místností a klubovnou v patře. Škola má vlastní školní jídelnu a sportoviště.

Ve škole i ve volném čase pro žáky pořádáme celou řadu exkurzí, kurzů, turnajů a her jako např. bruslařské kurzy, cyklistické výlety, florbalové a fotbalové turnaje a ostatní míčové hry. K dispozici je tělocvična, stoly na stolní tenis, kola, lyže, brusle, kolečkové brusle, školní klub Leguán a řadu dalších nadstandartních možností pro naše žáky.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.