Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař)

Uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii

 • dodržuje osobní hygienu a hygienu práce v průběhu pracovních činností
 • provádí úklid a čistění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů a dodržuje sanitační řád
 • skladuje suroviny a nápoje v souladu s požadavky na jejich uskladnění a na hygienu
 • provádí úklid a čistění skladovacích prostor

Ovládá přípravu vybraných druhů pokrmů a nápojů

 • pomáhá při přípravě pokrmů
 • připravuje teplé pokrmy a přílohy
 • připravuje vybrané studené pokrmy
 • připravuje teplé nápoje
 • čistí, udržuje a zabezpečuje inventář po jeho použití
 • dodržuje posloupnost prací a časový harmonogram
 • udržuje a zabezpečuje použitý inventář
 • používá a udržuje technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.