Učební obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel)

Poskytuje přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům

 • pomáhá mobilním i imobilním klientům (dětem i dospělým) při osobní hygieně, oblékání a zvládání dalších běžných úkonů
 • pomáhá při přípravě a poskytování stravy klientům a při péči o jejich životní prostředí
 • zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím a pomáhá jim při obstarávání osobních záležitostí, při vzdělávacích a jiných aktivizačních činnostech
 • pomáhá rodinám se zajišťováním péče o dítě
 • vhodně komunikuje s klienty, jedná taktně, s péčí a přiměřenou empatií
 • dodržuje zásady společenského a profesního chování
 • při poskytování osobní péče klientům používá vhodné pomůcky a zařízení, správně je udržuje a dezinfikuje
 • v případě potřeby poskytne neodkladnou první pomoc a zajistí pomoc odbornou

Pomáhá při zajišťování chodu domácnosti

 • pomáhá při zajišťování stravy (distribuce hotových jídel, ohřátí nebo příprava jednoduchých pokrmů a nápojů)
 • provádí běžný úklid v domácnosti
 • zajišťuje základní péči o prádlo, oděv a bytové textilie
 • zajišťuje nákupy a další běžné služby, pomáhá klientům při kontaktu s venkovním prostředím
 • používá správně běžné domácí prostředky, pomůcky a přístroje a provádí jejich standardní údržbu

Spolupracuje při zajišťování sociálních služeb

 • má přehled o formách a zařízeních sociálních služeb a základních podmínkách poskytování sociálních služeb
 • je připraven komunikovat se svými nadřízenými a dalšími spolupracovníky, řešit s nimi pracovní problémy a podílet se na zabezpečování kvality sociálních služeb
 • jedná v souladu s profesně etickými zásadami, dbá na dodržování práv a bezpečnosti klientů

Provádí úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách

 • používá vhodné čisticí prostředky a úklidové pomůcky
 • obsluhuje stroje a zařízení používané při úklidu a dodržuje přitom zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • provádí pravidelný (denní, týdenní) a generální úklid (mytí podlah a obkladů, čištění oken atd.)

Připravuje jednoduché pokrmy a nápoje, dodržuje hygienické požadavky při jejich přípravě

 • pomáhá při přípravě pokrmů
 • připravuje teplé nápoje
 • zabezpečuje inventář po jeho použití a vyčištění
 • používá a udržuje technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu
 • dodržuje osobní hygienu a hygienu práce v průběhu pracovních činností
 • provádí sanitaci, úklid a čistění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů
 • skladuje suroviny a nápoje podle jejich druhů v souladu s hygienickými požadavky
 • provádí úklid a čistění skladovacích prostor

Ovládá šití a opravy prádla a bytových doplňků

 • volí vhodný materiál s ohledem na požadované vlastnosti výrobku
 • provádí základní údržbu a seřízení šicího stroje
 • opravuje prádlo a oděvy (zašívání, aplikace, začišťování)
 • zhotovuje jednoduché výrobky (povlečení, závěsy, potahy)

Ovládá praní a žehlení prádla a oděvů

 • třídí prádlo a oděvy pro praní podle druhu materiálu, barevnosti a stupně znečištění
 • používá vhodné prací prostředky
 • dodržuje osobní hygienu a bezpečnost při práci v průběhu třídění, praní, sušení, žehlení, skládání a expedici
 • obsluhuje prací, sušicí a žehlicí stroje

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.