Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přehled přijatých uchazečů v 6. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá:
NM:       112

Přehled přijatých uchazečů v 5. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby (Kuchař):
 NM:                      110
29-51-E/02 – Potravinářské práce (Pekař):
NM:                      111

Přehled přijatých uchazečů ve 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby (Kuchař):

 NM:                      106         109
 Opočno:              104

23-51-E/01 - Strojírenské práce (Autoopravář):

Opočno:              103         105

29-51-E/01 - Potravinářská výroba (Cukrář):

 NM:                      102

69-54-E/01 - Provozní služby (Rodinka):

NM:                      107

41-51-E/01 - Zemědělské práce:

Opočno:              108

Přehled přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

41-55-E/01 - Opravářské práce:

Opočno:             101

 Přehled přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 66-51-E/01 - Prodavačské práce:

Opočno:              96

Broumov:           89           91           94           95           98

41-52-E/01 - Zahradnické práce:

Opočno:              90           97

65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby (Kuchař):

 Opočno:              93

 69-54-E/01 - Provozní služby (Rodinka):

NM:       99

 29-51-E/02  Potravinářské práce (Pekař):

 NM:       100

  Přehled přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby (Kuchař):

 NM:       3             11           18           20           52           56           59           62           65           75           77           86

Opočno:              39           40

Broumov:           27           29           32           64           81           83

23-51-E/01 - Strojírenské práce  (Zámečník - údržbář):

Opočno:              15           53           85

23-51-E/01 - Strojírenské práce (Autoopravář):

Opočno:              4             7             12           31           33           45           51

29-51-E/01 - Potravinářská výroba (Cukrář):

 NM:       6             14           26           50           72           84

69-54-E/01 - Provozní služby (Rodinka):

NM:       69          

66-51-E/01 - Prodavačské práce:

Opočno:              9             25           49           73           74           87

Broumov:           2             16           48           61           78

41-52-E/01 - Zahradnické práce:

Opočno:              17           38           43           46           63           88

41-55-E/01 - Opravářské práce:

Opočno:              13           23           37           47           79           80

41-51-E/01 - Zemědělské práce:

Opočno:              10           36           55

29-51-E/02  Potravinářské práce (Pekař)

NM:       1             41           82

31-59-E/02  Šití prádla

NM:       66           68

75-41-E/01  Pečovatelské služby

NM:       22           34           35           42           57           67

78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá:

NM:       5             24           71

 Datum zveřejnění tohoto seznamu je 31.08.2017. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,        za oznámená.

 O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

 Podmínky přijetí ke vzdělávání

  1. splnění povinné školní docházky
  2. splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce)

     O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 pro vzdělávací obory E a C

(Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zemědělské práce, Opravářské práce, Provozní služby, Prodavačské práce, Dřevařské práce, Praktická škola dvouletá, Stavební práce, Šití oděvů, Potravinářské práce.)

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení ze základního vzdávání, pokud bylo uchazeči vydáno (90%)
  2. další skutečnosti, které osvědčí vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, prokázání zájmu o zvolený obor při přijímacím pohovoru (10% - zájmové činnosti, kroužky)

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 pro vzdělávací obory H

(Zemědělec – Farmář)

1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno (70 %) průměrný prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí posledního roku základního vzdělávání a 1. a 2. pololetí předposledního roku základního vzdělávání.

Seznam profilových předmětů: Český jazyk, Dějepis, Matematika, Přírodopis, Anglický/německý jazyk, Zeměpis, Fyzika, Pracovní vyučování, Chemie.

 2.další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, prokázání zájmu o zvolený obor při přijímacím pohovoru (30%). V případě rovnosti průměrů bude rozhodovat průměrný prospěch z profilových předmětů z 2. pololetí předposledního roku základního vzdělávání. V případě opětovné rovnosti bude rozhodovat průměrný prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí předposledního roku základního vzdělávání.

EU HK NM UHK

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.