Pro uchazeče

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme následující učební obory:

 • Potravinářská výroba (Cukrář) – samostatné zvládnutí výroby dortů, zákusků, vánočního cukroví, koláčů, svatebních koláčků, buchet, bábovek, vánoček, ale i slaného pečiva
 • Zahradnické práce (Zahradník - květinář) – základy estetiky, kreslení, ekologie, květinářství a aranžování
 • Stravovací a ubytovací služby (Kuchař) – vaření v jídelnách a restauracích, teplá i studená kuchyně, zajištění rautů i svateb, obsluha hostů
 • Pečovatelské služby (Pečovatel) – základy psychologie, gerontologie, hygieny a epidemiologie, pomoc nemocným, nebo starým lidem
 • Zemědělské práce (Zemědělec) – živočišná a rostlinná výroba, práce se zemědělskou technikou, řidičské oprávnění skupiny T
 • Opravářské práce (Opravář zemědělských strojů) – seřízení a běžné opravy různých zařízení, včetně motorových vozidel, základní dovednosti v ručním a strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí, základy kovářských prací, řidičské oprávnění skupiny T
 • Provozní služby (Rodinka) – příprava pokrmů, péče o prádlo, bytové doplňky, květiny, péče o domácnost
 • Praktická škola dvouletá (Příprava pro život) – ruční práce, pěstování květin, příprava jednoduchých pokrmů, základy cukrářské výroby
 • Prodavačské práce (Prodavač) – příprava zboží k prodeji, technika prodeje, aranžování, vystavování, doplňování, skladování a ošetřování zboží v provozní jednotce.
 • Dřevařská výroba (Truhlář - dřevař) – ruční i mechanické opracování materiálu a polotovarů dřevařské prvovýroby, zpracování dřevní hmoty na pilařských závodech, třídění kulatiny, výroba a třídění řeziva, sušení řeziva, ochrana dřeva, impregnace, obsluha a údržba základního strojního zařízení, ostření nástrojů.
 • Strojírenské práce (Autoopravář) – obsluha zařízení autoservisů, drobné opravy karoserie, jednoduché opravy vozidel, výměna a doplnění provozních kapalin, oprava pneumatik, ošetření interiéru.
 • Strojírenské práce (Zámečník – údržbář) – Ruční, strojní zpracování kovů. Výroba a montáž podle montážních výkresů a schémat. Volba pracovního nářadí a jeho hospodárné využívání, práce s motorovou pilou a křovinořezem.
 • Potravinářské práce (Pekař) – potravinářské výrobky, těsta, hmoty, náplně, polevy, chléb, běžné pečivo, trvanlivé pečivo a cukrovinky. Obsluha jednoduchých strojů.
 • Šití prádla (Šička) – výroba osobního, stolního a ložního prádla individuálním a hromadným způsobem, opravy prádla.
 • Stavební práce (Zedník) – jednoduché betonářské a zednické práce, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, manipulace s výztuží, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště.
 • Zemědělec – Farmář (Farmář) - pěstování obilnin, okopanin, pícnin, luskovin, olejnin, ovoce a zeleniny. Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drobného domácího zvířectva. Poskytování služeb v oblasti agroturistiky.

OPOČNO:

Kód oboru
vzdělání

Obor vzdělání

Název ŠVP

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Délka studia

Forma studia

Ukončení studia

36-67-E/02

Stavební práce

Zedník

12

2

41-51-E/01

Zemědělské práce

Zemědělec

16

3

41-52-E/01

Zahradnické práce

Zahradník - květinář

16

3

41-55-E/01

Opravářské práce

Opravář zemědělských strojů

16

3

denní

výuční list

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

16

3

23-51-E/01

Strojírenské práce

Autoopravář

16

3

23-51-E/01

Strojírenské práce

Zámečník - údržbář

16

3

66-51-E/01

Prodavačské práce

Prodavač

16

3

33-57-E/01

Dřevařská výroba

Truhlář - dřevař

16

29-51-E/02

Potravinářské práce

Pekař

16

2

31-59-E/02

Šití prádla

Šička

16

2

41-51-H/01

Zemědělec - Farmář

Farmář

25

3

denní

výuční  list

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ:

Kód oboru
vzdělání

Obor vzdělání

Název ŠVP

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Délka studia

Forma studia

Ukončení studia

29-51-E/01

Potravinářská výroba

Cukrář

16

3

29-51-E/02

Potravinářské práce

Pekař

16

2

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

16

3

denní

výuční list

75-41-E/01

Pečovatelské služby

Pečovatel

16

3

69-54-E/01

Provozní služby

Rodinka

16

2

31-59-E/02

Šití prádla

Šička

16

2

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

Příprava pro život

12

2

záv. vysv.

BROUMOV:

Kód oboru
vzdělání

Obor vzdělání

Název ŠVP

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Délka studia

Forma studia

Ukončení studia

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

12

3

denní

výuční list

66-51-E/01

Prodavačské práce

Prodavač

16

3

denní

výuční list

Podmínky přijetí ke vzdělávání

 1. splnění povinné školní docházky
 2. splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce)

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 pro vzdělávací obory E a C

(Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zemědělské práce, Opravářské práce, Provozní služby, Prodavačské práce, Dřevařské práce, Praktická škola dvouletá, Stavební práce, Šití oděvů, Potravinářské práce.)

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení ze základního vzdávání, pokud bylo uchazeči vydáno (90%)
 2. další skutečnosti, které osvědčí vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, prokázání zájmu o zvolený obor při přijímacím pohovoru (10% - zájmové činnosti, kroužky)

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 pro vzdělávací obory H

(Zemědělec – Farmář)

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno (70 %)

průměrný prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí posledního roku základního vzdělávání a 1. a 2. pololetí předposledního roku základního vzdělávání.

Seznam profilových předmětů: Český jazyk, Dějepis, Matematika, Přírodopis, Anglický/německý jazyk, Zeměpis, Fyzika, Pracovní vyučování, Chemie.

 1. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, prokázání zájmu o zvolený obor při přijímacím pohovoru (30%)

V případě rovnosti průměrů bude rozhodovat průměrný prospěch z profilových předmětů z 2. pololetí předposledního roku základního vzdělávání. V případě opětovné rovnosti bude rozhodovat průměrný prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí předposledního roku základního vzdělávání.

Důležité dokumenty:

Přejít do dokumentů ke stažení

Absolventi získají EUROPASS dodatek k výučnímu listu, který usnadňuje získání práce v zahraničí.

EU HK NM UHK

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.