Učební obor 69-54-E/01 Provozní služby (ŠVP Rodinka)

Provádí úklid v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních a zdravotnických zařízení

 • používá vhodné čisticí prostředky a úklidové pomůcky
 • obsluhuje stroje a zařízení používané při úklidu a dodržuje přitom zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • provádí pravidelný (denní, týdenní) a generální úklid (mytí podlah a obkladů, čištění oken atd.) v ubytovacích zařízeních, v kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních zdravotnických zařízení

Připravuje jednoduché pokrmy a nápoje, dodržuje hygienické požadavky při jejich přípravě

 • pomáhá při přípravě pokrmů
 • připravuje teplé nápoje
 • zabezpečuje inventář po jeho použití a vyčištění
 • používá a udržuje technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu
 • dodržuje osobní hygienu a hygienu práce v průběhu pracovních činností
 • provádí sanitaci, úklid a čistění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů
 • skladuje suroviny a nápoje podle jejich druhů v souladu s hygienickými požadavky

Ovládá šití a opravy prádla, šití jednoduchých oděvů a bytových doplňků

 • volí vhodný materiál s ohledem na požadované vlastnosti výrobku
 • provádí základní údržbu a seřízení šicího stroje
 • opravuje prádlo a oděvy (zašívání, aplikace, všívání zdrhovadla, začišťování)
 • zhotovuje jednoduché výrobky (povlečení, závěsy, potahy)
 • připravuje oděvní materiál ke stříhání a vystřihne jednotlivé díly a součásti oděvů
 • zhotovuje jednoduché oděvy (halenka, sukně)

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.