Učební obor 33-57-E/01 Dřevařská výroba (ŠVP Truhlář -dřevař)


Možnost získání řidičského průkazu skupiny B za zvýhodněných finančních podmínek

Ručně i mechanicky opracovává materiál a polotovary dřevařské prvovýroby

  • zpracovává dřevní hmotu na pilařských závodech
  • třídí kulatinu podle rozměrů i druhu dřevin
  • vyrábí a třídí řezivo
  • suší řezivo
  • ochraňuje dřevo proti škůdcům
  • obsluhuje a udržuje základní strojní zařízení v pilařském provozu
  • ostří nástroje
  • dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • pracuje s motorovou pilou a křovinořezem.

Posuzuje vlastnosti materiálů a zohledňuje je při jejich zpracovávání. Dodržuje zásady hospodárného užívání materiálu a ochrany životního prostředí. Volí vhodné způsoby uskladnění materiálů.

Odborná praxe žáků probíhá převážně v blízkém okolí učiliště (kácení, pilařská výroba) i v areálu školy.
Škola umožní žákům získat za zvýhodněných podmínek řidičské oprávnění skupiny T.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.