Učební obor 41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Zahradník - květinář)

Patří mezi obory podporované krajem:

Finanční příspěvek pro žáky těchto oborů:

 • 1. ročník 300Kč/měsíc
 • 2. ročník 400Kč/měsíc
 • 3. ročník 500Kč/měsíc

Za výborné hodnocení na konci školního roku pak mohou žáci získat jednorázovou motivační částku:

 • 1.ročník 2000Kč
 • 2.ročník 3000Kč
 • 3.ročník 4000Kč

Možnost získání řidičského průkazu skupiny B za zvýhodněných finančních podmínek

Provádí jednoduché operace a práce při množení rostlin, výsadbě, ošetřování, hnojení, při ochraně proti škodlivým činitelům a při sklizni a expedici vypěstovaných produktů

 • provádí generativní a vegetativní množení rostlin
 • připravuje půdu k výsadbě a vysazuje ručně i sázecími stroji
 • vykonává základní práce při ošetřování, hnojení a ochraně rostlin a dodržuje při nich požadované postupy
 • provádí jednoduché práce při sklizni, třídění, balení a expedici výpěstků

Provádí jednoduché operace a práce při pěstování zahradnických plodin ve sklenících i volné půdě, při zakládání a údržbě sadovnických úprav a zhotovuje běžné vazačské výrobky

 • pomáhá při pěstování zahradnických plodin, tj. především ovoce, zeleniny, květin, ovocné a okrasné sadby ve sklenících i volné půdě
 • pomáhá při zakládání a údržbě sadovnických a krajinářských úprav
 • zhotovuje běžné vazačské a aranžérské výrobky
 • provádí základní údržbu zahradnických strojů a zařízení

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.