Učební obor 36-67-E/02 Stavební práce (ŠVP Zedník)

Uplatní se při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví

  • provádí jednoduché betonářské a zednické práce pomocné práce
  • pracuje při budování kanalizačních a vodovodních sítí
  • zvládá přípravu, přepravu a ukládání stavebních směsí
  • obsluhuje jednoduché stroje a zařízení a provádí jejich údržbu

Vykonává pracovní činnosti při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí a provádí jednoduché bourací práce

  • zvládá manipulaci s výstuží
  • manipuluje se stavebními odpady
  • obsluhuje jednoduché mechanické stavební stroje
  • ošetřuje nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.