Učební obor 41-51-E/01 Zemědělské práce (ŠVP Zemědělec)

Patří mezi obory podporované krajem:

Finanční příspěvek pro žáky těchto oborů:

1. ročník 300Kč/měsíc
2. ročník 400Kč/měsíc
3. ročník 500Kč/měsíc


Za výborné hodnocení na konci školního roku pak mohou žáci získat jednorázovou motivační částku:

1.ročník 2000Kč
2.ročník 3000Kč
3.ročník 4000Kč

Možnost získání řidičského průkazu skupiny T zdarma v rámci výuky

Vykonává základní pracovní činnosti při pěstování rostlin s využitím běžných mechanizačních prostředků

 • provádí základní zpracování půdy, předseťovou přípravu a kultivaci půdy během vegetace
 • aplikuje statková a průmyslová hnojiva
 • seje a sází hlavní druhy pěstovaných rostlin
 • ošetřuje rostliny během vegetace
 • sklízí a provádí posklizňovou úpravu

Vykonává základní pracovní činnosti při chovu zvířat s využitím běžných mechanizačních prostředků

 • při práci uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečuje pohodu zvířat (welfare)
 • provádí ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat
 • pečuje o pastevní porosty
 • dojí a ošetřuje mléko po nadojení

Provádí údržbu a drobné opravy běžných mechanizačních prostředků a řídí motorová vozidla

 • provádí údržbu a drobné opravy běžných zemědělských mechanizačních prostředků
 • je odborně připraven k řízení motorových vozidel skupiny T

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

EU EU HK NM UHK KIPR KIPR

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám - EUpenizeskolam.cz

Naše škola realizuje projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kter je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.