2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je…

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

V souladu se zněním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,…

Opočenský jarmark

Zveme Vás na Opočenský jarmark, který se uskuteční 18.5.2019 od 10.00 do 15.00 hodin v…

Chytrá cesta
ke vzdělání

Žáci ze vzdálenějších míst mohou bydlet na internátě, kde nabízíme ubytování s vlastním sociálním zařízením a s kuchyňkou, televizní a počítačovou místností a klubovnou v patře. Škola má vlastní školní jídelnu a sportoviště.

Na střední průmyslové škole a středním odborném učilišti naleznou své uplatnění žáci z 9. ročníků základní školy i další zájemci o středoškolské studium splňující podmínky přijetí.

Současně patří škola do sítě škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, má pracoviště v Novém Městě nad Metují, v Opočně a v Broumově.

Na základní škole i ve dvouletých a tříletých učebních oborech střední školy najdou uplatnění žáci se zdravotním postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování. Žáci základní i střední školy mohou být ubytováni na internátě.

Pro uchazeče

Zjistit více

Termíny dnů otevřených dveří, informace o přijímacím řízení a výhody studia u nás

Maturitní zkoušky

Zjistit více

Informace k maturitním zkouškám, přihlášky, harmonogramy, okruhy témat

Závěrečné zkoušky

Zjistit více

Informace k závěrečným zkouškám, přihlášky, harmonogramy, okruhy témat