2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 23.6.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 30.6.2020. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ