2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2019/2020 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat  do 13.5.2019. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat  do 17.5.2019.  Přijímací pohovory se budou konat 28.5.2019 v 10.00 hodin. V tento den budou zároveň vydána rozhodnutí o přijetí.