3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 29.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.