BEZPEČNÉ KLIMA VE TŘÍDĚ

V prosinci 2019 proběhl v rámci prevence rizikového chování program pro žáky prvního ročníku.

Jednotlivé aktivity celého programu byly zaměřeny na spolupráci mezi žáky, a to především tak, aby spolupracovali i ti žáci, kteří se spolu moc nebaví. Žáci o sobě zjistili zajímavé informace formou rozhovorů a následné prezentace spolužáka ostatním, dále si společně stanovili pravidla vzájemných vztahů ve třídě a pojmenovali si špatné a dobré lidské vlastnosti. Ty pak umístili jako listy na strom, kdy špatné vlastnosti byly listy suché, spadané a pozitivní vlastnosti představovaly zelené, svěží listoví. Vzájemnou spolupráci podpořila i aktivita nazvaná Rodina, kdy žáci třídy náhodně, formou losování vytvořili fiktivní čtyřčlennou rodinu. Pro jednotlivé členy museli vybrat křestní jména, pro rodiče zaměstnání, pro děti typ školy, kterou studují, rodina měla i domácího mazlíčka. Současně si měli vytvořit jednoduchý rodokmen. Výsledek své činnosti pak společně představili „ostatním rodinám“.  Každý člen fiktivní rodiny dostal slovo, ostatní se mohli ptát na důležité informace o životě konkrétní rodiny. Všichni se do svých nových rolí doslova vžili, jejich nové rodiny byly zajímavé, s propracovaným příběhem. Nebyla nouze o vtipné momenty, mnozí v dobrém slova smyslu překvapili svou výřečností i nápady.

Ve třídě, kde je dobré, bezpečné klima se lépe pracuje žákům i učitelům.

 

Mgr. Eva Cohornová, Ing. Stanislava Hofmanová, Ing. Milan Roleček