Exkurze Pražský hrad

Dne 5. 10. 2018 se studenti 2., 3. a 4. ročníku studijních oborů Střední průmyslové školy zúčastnili mimořádné prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu pro školní skupiny.

Během této prohlídky prošli západní, severní, střední a jižní křídlo nového paláce, kde studenti měli možnost vidět reprezentační prostory Pražského hradu jako např. Rothmayerův sál, Španělský sál, Rudolfovu galerii, Trůnní sál, Brožíkův salon nebo Zrcadlový salon. Tyto prostory nejsou běžně veřejnosti přístupné a jsou využívány prezidentem republiky pro přijímání zahraničních návštěv nebo pro jmenování předsedy a dalších členů vlády či generálů. V jednotlivých sálech pracovníci Pražského hradu přednesli výklad o historii a využití těchto prostor.

Po skončení prohlídky studenti navštívili katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na závěr měli studenti možnost vidět výměnu stráží před branami Pražského hradu.

Exkurze byla zajímavá a všem se líbila.

Ing. L. Švadlenková, Mgr. P. Krošlák