FIRMA ŠKOLE, ŠKOLA FIRMĚ 2019

V pátek 15. listopadu 2019 při slavnostním vyhlášení výsledků byla naše škola oceněna  v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019.

Ocenění vzájemné výrazné spolupráce firem a středních škol Královéhradeckého kraje je poděkováním Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje zaměstnavatelům a středním školám za jejich aktivní spolupráci.
Podpora spolupráce, která přináší výrazný prospěch pro obě spolupracující strany, je jednou z dlouhodobých priorit Královéhradeckého kraje. Střední školy chtějí nabízet kvalitní vzdělání, držet krok s moderními trendy výrobních procesů, nabízet kontakt s nejnovější technikou, proto se neobejdou bez výrazné spolupráce s firmami. Tyto mohou nabídnout vybavení dílen, vybavení učeben, praxe pro žáky, stáže pro učitele, poskytnout materiální a strojní vybavení, finanční podporu, realizaci společných projektů, ale i pracovní místa pro úspěšné absolventy konkrétní školy. Mnohé firmy již pochopily, že je nutné věnovat velkou pozornost vzdělávání svých možných příštích zaměstnanců a školám výrazně pomáhají v mnoha oblastech.
Cílem Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje je přispět k podpoře této spolupráce, každoročně ocenit nejaktivnější firmy a školy, a touto cestou jim poděkovat.