ZŠ – Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Z této vyhlášky bude vycházet i způsob hodnocení v naší škole.

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v naší ZŠ

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že z důvodu uzavření škol nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

2.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol se v závěrečném hodnocení zohlední: snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, snaha o samostatnost při řešení úkolů s ohledem na věk (1. stupeň nebo 2. stupeň), dále např. vyplněné pracovní listy, obrázky, případně další podklady ze zadaného učebního materiálu.

4. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku, též budeme vycházet z možností osobnostních.

Mgr. Lenka Šafaříková

zástupkyně ředitelky pro ZŠ

mobil: 734314502

lenka.safarikova@skolynome.cz

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ