Konsorcium

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se v prostorách jídelny SPŠ, OŠ a ZŠ v Novém Městě nad Metují na pozvání náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martiny Berdychové sešli zástupci města Nové Město nad Metují, Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují se zástupci významných firem novoměstského regionu, aby se navzájem informovali o nastartování výuky strojírenských oborů ve škole,  o potřebách,  možnostech či nápadech na vzájemnou  spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.

Zástupci firem a školy se shodli na podpoře strojírenských oborů v Novém Městě nad Metují, na směru vzdělávání od důrazu na manuální zručnost směrem k zavádění moderních digitálních technologií do výuky. Při tom všem si členové Konsorcia uvědomují, že je třeba vést žáky k dovednosti použít zdravý úsudek a  být zodpovědný za svůj výsledek. Navíc je potřeba nezapomínat na to, že budoucí absolvent školy má být nejen vzdělaný, ale i vychovaný, čili slušný, zodpovědný a pracovitý.

V následujícím období budou probíhat vzájemná užší setkání zástupců škol, na kterých bude domluvena konkrétní spolupráce v nejbližším období. Máme v úmyslu začít  od odborných praxí strojírenských oborů ve firmách Konsorcia přes zapojení odborníků z praxe do výuky až k pomoci s materiálním vybavením školy.