Lidé

Telefonní seznam

Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: Jmeno.Prijmeni@skolynome.cz

Kontakty na vedení školy

 

Jméno Funkce Mobil Telefon
Talášková Olga, PaedDr. ředitelka školy 731 443 911
Bínová Naděžda, Mgr. zástupkyně ředitelky pro SPŠ v Novém Městě n. M. 728 405 638
Barešová Klára, Mgr. zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M. 736 771 386
Sobotková Pavlína, Mgr. zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Opočně 731 443 913
Šafaříková Lenka, Mgr. zástupkyně ředitelky pro ZŠ 734 314 502
Košnar Valterová Kamila zástupkyně ředitelky pro mimoškolní výchovu 731 443 912
Petřeková Renata asistentka ředitelky pro OŠ a ZŠ 734 441 678 491 474 195
Sodomková Dita asistentka ředitelky pro SPŠ 728 405 800 491 474 195
Syrovátková Petra sociální pracovnice/AP 601 590 455
Krausová Lenka, Mgr. psycholožka 731 449 586
Brožová Inna mzdová účetní, personalistka 601 590 468
Hepnarová Radka finanční referent - účetní, pokladna 601 380 948
Kubíčková Květa administrativní pracovnice, finanční referentka 728 405 810 491 474 022
Sekera Richard manažer bezpečnosti 702 292 380

Učitelé a pedagogičtí pracovníci

]
Příjmení, jméno a titul Telefonní číslo Funkce Pracoviště
Babicova Babicová Petra asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Bartosova Bartošová Hana, Bc. 725 399 914 učitelka odborného výcviku OŠ Opočno
Basova Bašová Marcela 601 365 525 internát Kasárna Nové Město nad Metují
Biegl Biegl Pavel, Mgr. 604 452 727 učitel všeobecných předmětů (Fy, Che, Tv) SPŠ Nové Město nad Metují
Bilkova Bílková Stanislava, Mgr. 734 314 506 vedoucí - pečovatelské práce OŠ Nové Město nad Metují
Brabcova Brabcová Eliška asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Brandejsova Brandejsová Ivana 732 675 562 asistentka pedagoga OŠ Nové Město nad Metují
Bures Bureš Michal, Mgr. 702 099 458 učitel odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Bures Bureš Karel 736 539 821 učitel odborného výcviku SPŠ Nové Město nad Metují
Cisarova Cisárová Marcela 739 654 793 učitelka odborného výcviku oboru Cukrář OŠ Králíček Nové Město nad Metují
Cohornova Cohornová Eva, Mgr. 733 511 938 učitelka všeobecných předmětů (Čj, On, De), školní metodik prevence rizikového chování SPŠ Nové Město nad Metují
Capova Čápová Hana 725 399 928 učitelka odborného výcviku OŠ Opočno
Cejchan Čejchan Jiří 734 319 824 učitel odborného výcviku OŠ Opočno
Cerenkov Čerenkov Petr 725 472 197 učitel OŠ Nové Město nad Metují
Cernohous Černohous Drahomír, Mgr. 601 590 449 učitel ZŠ Nové Město nad Metují
Cerny Černý Lubomír, Ing. 720 627 132 učitel odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Duchacova Ducháčová Petra, Mgr. 702 021 459 vedoucí pracoviště OŠ Broumov Broumov
Dvorakova Dvořáková Hana, Ing. 601 590 456 učitelka OŠ Opočno
Dyntarova Dyntarová Jelena 731 449 585 asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Ehl Ehl Radek, Mgr. 702 268 263 vedoucí učitel teoretického vyučování, učitel všeobecných předmětů (Ma) SPŠ Nové Město nad Metují
Felcman Felcman Dušan, Mgr. 601 590 448 výchovný poradce pro OŠ Opočno Opočno
Firesova Firešová Eva 601 380 947 učitelka odborného výcviku OŠ Nové Město nad Metují
Frimlova Frimlová Štěpánka 731 443 920 učitelka odborného výcviku OŠ Nové Město nad Metují
Gregorova Gregorová Miloslava 601 590 457 učitelka odborného výcviku OŠ Opočno
Hajek Hájek Ota, Ing. 702 214 260 učitel odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Havrankova Havránková Martina 734 314 500 vedoucí vychovatelka Nové Město nad Metují
Hejdukova Hejduková Ivana, Mgr. 603 867 764 učitelka odborného výcviku obor Prodav. práce OŠ Opočno
Hencl Hencl Jindřich 720 964 364 učitel odborného výcviku OŠ Opočno
Hofmanova Hofmanová Stanislava, Ing. 702 088 553 učitelka odborných předmětů (Ek, Eko, Ma), výchovná poradkyně SPŠ Nové Město nad Metují
Holeckova Holečková Hana, Mgr. 731 443 915 vedoucí oboru Kuchař, Pekař, Cukrář OŠ Nové Město nad Metují
Hovorkova Hovorková Gabriela, Mgr. 739 631 794 učitelka OŠ Nové Město nad Metují
Hrncirova Hrnčířová Jana, Mgr. 603 249 576 učitelka OŠ Nové Město nad Metují
Hrochova Hrochová Kateřina, Ing. Bc. 601 380 919 učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Hronovska Hronovská Iveta asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Hynkova Hynková Miroslava, Mgr. 601 590 451 učitelka OŠ Nové Město nad Metují
Chrtkova Chrtková Karin 601 380 949 učitelka odborného výcviku oboru Cukrář OŠ Nové Město nad Metují
Imlaufova Imlaufová Jana 725 903 839 asistentka pedagoga OŠ Nové Město nad Metují
Janciova Jančiová Naděžda 728 405 694 asistentka pedagoga SPŠ Nové Město nad Metují
Janeckova Janečková Alena asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Janovska Janovská Věra 601 380 916 učitelka odborného výcviku oboru Kuchař OŠ Nové Město nad Metují
Jarotek Jarotek Lukáš 702 088 462 učitel ZŠ Nové Město nad Metují
Jirman Jirman Jiří, Ing. 777 271 573 učitel odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Jirmanova Jirmanová Marcela, Mgr. 722 485 146 učitelka OŠ Nové Město nad Metují
Karnikova Kárníková Marcela 725 903 830 učitelka odborného výcviku oboru OŠ Nové Město nad Metují
Killarova Killarová Dana bezpečnostní pracovnice Opočno
Knoulichova Knoulichová Kamila, Mgr. 601 380 921 učitelka OŠ Nové Město nad Metují
Komorousova Komorousová Kateřina, Bc. 702 268 423, 491 502 850 učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník, SPŠ Nové Město nad Metují
Konecna Konečná Jana 601 590 450 učitelka odborného výcviku OŠ Nové Město nad Metují
Kopecka Kopecká Kamila 734 319 823 vychovatelka OŠ, ubytování Opočno
Kozesnikova Kožešníková Alena 702 088 461 učitelka odborného výcviku OŠ Nové Město nad Metují
Krahulec Krahulec Jan, Ing. 722 485 123 učitel odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Kroslak Krošlák Pavel, Mgr. 702 214 150, 491 502 847 učitel všeobecných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Kubeckova Kubečková Radka učitelka odborného výcviku OŠ Broumov
Kubova Kubová Dana 734 314 507 vychovatelka Kasárna Nové Město nad Metují
Kytyrova Kytýrová Martina 702 268 497, 491 502 850 učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník, SPŠ Nové Město nad Metují
Linevycova Linevyčová Michaela učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Mikolaskova Mikolášková Petra, Bc. asistentka ŠD Králíček Nové Město nad Metují
Moncekova Mončeková Anna 731 443 914 učitelka odborného výcviku OŠ Opočno
Musilova Musilová Martina, Mgr. 720 967 960 vychovatelka OŠ Opočno
Novak Novák Pavel, Bc. 601 380 918 učitel ZŠ, sborovna 1. stupně ZŠ Nové Město nad Metují
Obrsalova Obršálová Petra, DiS. 601 380 917 učitelka odborného výcviku OŠ Broumov
Paliculinova Paliculinová Markéta, Bc. 601 380 920 učitelka odborného výcviku OŠ Opočno
Pavlickova Pavlíčková Šárka 702 088 463 asistentka pedagoga OŠ Nové Město nad Metují
Petrackova Petráčková Jana, Mgr. 722 484 934 učitelka všeobecných předmětů (Aj, Tv) SPŠ Nové Město nad Metují
Petrova Petrová Ivana 732 271 073 asistentka pedagoga OŠ Nové Město nad Metují
Plasilova Plašilová Simona 601 380 924 učitelka odborného výcviku OŠ Nové Město nad Metují
Potockova Potočková Iveta, Mgr. 722 484 916 učitelka všeobecných předmětů (Čj, Aj, Nj) SPŠ Nové Město nad Metují
Praskova Prášková Petra 728 405 739, 491 502 850 učitelka odborného výcviku oboru Kadeřník, ul. Gen. Klapálka SPŠ Nové Město nad Metují
Prusinovsky Prušinovský Jiří 702 268 531, 491 470 177 učitel odborného výcviku oboru Karosář SPŠ Nové Město nad Metují
Richter Richter Petr 601 380 925 vychovatel Králíček Nové Město nad Metují
Rindova Rindová Hana asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Rolecek Roleček Milan, Ing. 728 405 631 učitel odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Rudolfova Rudolfová Radka, Mgr. 702 268 534 učitelka odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Ruiderova Ruiderová Simona, Mgr. 601 380 922 učitelka Opočno
Sedlackova Sedláčková Helena, PhDr. 702 268 582 učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Svaton Svatoň Jiří 601 590 453 učitel odborného výcviku Opočno
Snorbertova Šnorbertová Lucie asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Sritrova Šritrová Eva 734 314 505 vychovatelka - internát ZŠ Nové Město nad Metují
Srutkova Šrůtková Lenka 720 963 126 učitelka odborného výcviku OŠ Nové Město nad Metují
Subrt Šubrt Michal, Bc. 736 539 761 učitel odborného výcviku oborů Kuchař-číšník a Gastronomie SPŠ Nové Město nad Metují
Svadlenkova Švadlenková Lenka, Ing. 722 485 064 vedoucí učitelka odborného výcviku SPŠ Nové Město nad Metují
Svarc Švarc Jaromír 702 088 543 učitel odborného výcviku oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Mechanik seřizovač SPŠ Nové Město nad Metují
Tyls Tylš Martin 601 590 454 vychovatel Králíček Nové Město nad Metují
Ulichova Ulichová Simona asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Ulman Ulman Jaroslav 602 664 066 učitel odborného výcviku Opočno
Ullwerova Ullwerová Yvona, Ing. 601 393 150 učitelka OŠ Nové Město nad Metují
Valencin Valenčin Filip, Bc. 734 441 675 učitel ZŠ Nové Město nad Metují
Vasicek Vašíček Jaroslav, Ing. 728 405 671 učitel odborných předmětů SPŠ Nové Město nad Metují
Vlckova Vlčková Petra, Bc. 702 088 544 vychovatelka Králíček Nové Město nad Metují
Votroubkova Votroubková Lucie, Bc. asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Zankova Zaňková Zuzana, Bc. 734 314 504 učitelka OŠ Nové Město nad Metují
Zemanova Zemanová Gabriela 601 365 526 asistentka pedagoga OŠ Nové Město nad Metují
Zabkova Žabková Blanka 731 443 917 asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují

Kontakty na ostatní zaměstnance školy

Příjmení, jméno a titul Telefonní číslo Funkce Pracoviště
Barta Bárta Přemysl 731 443 918 údržbář Nové Město nad Metují
Bekova Beková Václava 720 963 547 uklízečka Nové Město nad Metují
Buryska Buryška Miroslav 702 088 599 technický pracovník Nové Město nad Metují
Cisarova Cisárová Marcela 739 654 793 informace a objednávky - cukrárna Nové Město nad Metují
Cerna Černá Martina 702 292 379 šéfkuchařka Opočno
Ctvrteckova Čtvrtečková Světlana bezpečnostní pracovnice Králíček Nové Město nad Metují
Ficenec Ficenec Václav 731 443 919 údržbář Nové Město nad Metují
Galcikova Galčíková Teresa bezpečnostní pracovnice Králíček Nové Město nad Metují
Halova Hálová Jaroslava 601 380 946 provozní Nové Město nad Metují
GSM brana GSM brána 733 566 808 ústředna Opočno
Horak Horák Josef 731 443 916 provozní technik Nové Město nad Metují
Hulkova Hůlková Jaroslava 731 449 587 vedoucí školní jídelny Opočno
Hybesova Hybešová Jitka 601 590 469 hlavní účetní Nové Město nad Metují
Jakubcova Jakubcová Štefánia 728 405 787 administrativní pracovnice, správce sítě na SPŠ Nové Město nad Metují
Jara Jára Luboš 702 292 378 údržbář Nové Město nad Metují
Jirek Jirek Josef 702 268 541 školník Školní ul. Nové Město nad Metují
Kollert Kollert Pavel 702 214 207 školník Merkur, Kasárna, Pyramida Nové Město nad Metují
Lehka Lehká Milada kuchařka Opočno
Lepsova Lepšová Blanka 603 832 241 účetní - majetek Nové Město nad Metují
Naisarova Naisarová Kamila 731 458 814 uklízečka Králíček Nové Město nad Metují
Novakova Nováková Eva bezpečnostní pracovnice Králíček Nové Město nad Metují
Nycova Nýčová Alexandra 725 903 835 uklízečka Králíček Nové Město nad Metují
Parizkova Pařízková Stanislava 734 441 677 domovník Kasárna Nové Město nad Metují
Pisova Píšová Renata 728 405 598 uklízečka Nové Město nad Metují
Remesova Remešová Lada 602 664 046 uklízečka Školní ul. Nové Město nad Metují
Stachova Stachová Monika uklízečka Opočno
Suchankova Suchánková Milena 601 380 923 prádelna Kasárna Nové Město nad Metují
Safarik Šafařík Ivo 605 283 598 školník SPŠ Nové Město nad Metují
Subrtova Šubrtová Jana 603 865 711 bezpečnostní pracovnice Kasárna Nové Město nad Metují
Jidelna školní jídelna - odpolední směna Opočno 734 314 503 školní jídelna – odpolední směna Opočno
Tomanova Tomanová Jana uklízečka SPŠ Nové Město nad Metují
Udrzba Pohotovostní telefon 601 590 452 pohotovostní tel. Nové Město nad Metují
Vitkova Vítková Milena uklízečka SPŠ Nové Město nad Metují
Weber Weber Pavlína 734 314 501 uklízečka Opočno

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ