Telefonní seznam

Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: Jmeno.Prijmeni@skolynome.cz

Kontakty na vedení školy

 

Jméno Funkce Mobil Telefon
Talášková Olga, PaedDr. ředitelka školy 731 443 911
Barešová Klára, Mgr. zástupkyně ředitelky pro střední školu v Novém Městě n. M. 736 771 386
Sobotková Pavlína, Mgr. zástupkyně ředitelky pro střední školu v Opočně 731 443 913
Šafaříková Lenka, Mgr. zástupkyně ředitelky pro ZŠ 734 314 502
Košnar Valterová Kamila zástupkyně ředitelky pro mimoškolní výchovu 731 443 912
Petřeková Renata asistentka ředitelky pro OŠ a ZŠ 734 441 678 491 474 195
Sodomková Dita asistentka ředitelky pro SPŠ 728 405 800 491 474 195
Syrovátková Petra sociální pracovnice/AP 601 590 455
Krausová Lenka, Mgr. psycholožka 731 449 586
Brožová Inna mzdová účetní, personalistka 601 590 468
Hepnarová Radka finanční referent - účetní, pokladna 601 380 948
Kubíčková Květa administrativní pracovnice, finanční referentka 728 405 810 491 474 022
Vostřezová Jana finanční referentka, pokladna v Opočně 601 576 862 494 668 129
Sekera Richard manažer bezpečnosti 702 292 380

Učitelé a pedagogičtí pracovníci

Příjmení, jméno a titul Telefonní číslo Funkce Pracoviště
Babicova Babicová Petra asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Bartosova Bartošová Hana, Bc. 725 399 914 učitelka odborného výcviku Opočno
Basova Bašová Jana vychovatelka ŠD Králíček Nové Město nad Metují
Biegl Biegl Pavel, Mgr. 491 502 844 fyzika, přírodovědné předměty Nové Město nad Metují
Bilkova Bílková Stanislava, Mgr. 734 314 506 vedoucí - pečovatelské práce Nové Město nad Metují
Binova Bínová Naděžda, Mgr. 728 405 638 anglický jazyk Nové Město nad Metují
Brabcova Brabcová Eliška asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Bures Bureš Michal, Mgr. 491 502 838 technické předměty Nové Město nad Metují
Cisarova Cisárová Marcela 491 407 169, 491 502 839 učitelka odborného výcviku Nové Město nad Metují
Cohornova Cohornová Eva, Mgr. 733 511 938 školní metodik prevence rizikového chování Nové Město nad Metují
Cohornova Cohornová Eva, Mgr. 733 511 938 český jazyk, občanská nauka, dějepis Nové Město nad Metují
Capova Čápová Hana 725 399 928 učitelka odborného výcviku Opočno
Cejchan Čejchan Jiří 734 319 824 učitel odborného výcviku Opočno
Cepelkova Čepelková Helena 601 380 925 správce internátu Králíček Nové Město nad Metují
Cernohous Černohous Drahomír, Mgr. 601 590 449 učitel ZŠ Nové Město nad Metují
Ctvrteckova Čtvrtečková Světlana 734 314 504 správce internátu Hradčany Nové Město nad Metují
Duchacova Ducháčová Petra, Mgr. 702 021 459 vedoucí pracoviště Broumov Broumov
Dvorakova Dvořáková Hana, Ing. 601 590 456 učitelka Opočno
Dyntarova Dyntarová Jelena 731 449 585 asistentka pedagoga - ZŠ Nové Město nad Metují
Ehl Ehl Radek, Mgr. 491 502 845 učitel Nové Město nad Metují
Felcman Felcman Dušan, Mgr. 601 590 448 výchovný poradce pro Opočno Opočno
Firesova Firešová Eva 601 380 947 učitelka Nové Město nad Metují
Frimlova Frimlová Štěpánka 731 443 920 učitelka odborného výcviku Nové Město nad Metují
Galcikova Galčíková Teresa bezpečnostní pracovnice Králíček Nové Město nad Metují
Gregorova Gregorová Miloslava 601 590 457 učitelka odborného výcviku Opočno
Hajek Hájek Ota, Ing. 491 502 838 odborné předměty Nové Město nad Metují
Havrankova Havránková Martina 734 314 500 vedoucí vychovatelka SŠ Nové Město nad Metují
Hejdukova Hejduková Ivana, Mgr. 603 867 764 učitelka odborného výcviku - prodav. práce Opočno
Hofmanova Hofmanová Stanislava, Ing. 702 088 553 ekonomické předměty Nové Město nad Metují
Holeckova Holečková Hana, Mgr. 731 443 915 vedoucí - kuchařské a cukrářské práce Nové Město nad Metují
Hovorkova Hovorková Gabriela, Mgr. 739 631 794 učitelka Nové Město nad Metují
Hrncirova Hrnčířová Jana, Mgr. 603 249 576 učitelka Nové Město nad Metují
Hrochova Hrochová Kateřina, Ing. Bc. 601 380 919 učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Hronovska Hronovská Iveta asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Chrtkova Chrtková Karin 601 380 949 učitelka odborného výcviku Králíček Nové Město nad Metují
Imlaufova Imlaufová Jana 725 903 839 asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Janciova Jančiová Naděžda 728 405 694 asistentka pedagoga SPŠ Nové Město nad Metují
Janovska Janovská Věra 601 380 916 učitelka odborného výcviku Nové Město nad Metují
Jarotek Jarotek Lukáš 702 088 462 učitel ZŠ Nové Město nad Metují
Jirman Jirman Jiří, Ing. 491 502 851, 777 271 573 IT a CAD předměty, truhlářství Nové Město nad Metují
Killarova Killarová Dana bezpečnostní pracovnice Opočno
Knoulichova Knoulichová Kamila, Mgr. 601 380 921 učitelka Nové Město nad Metují
Konecna Konečná Jana 601 590 450 učitelka odborného výcviku Nové Město nad Metují
Kopecka Kopecká Kamila 734 319 823 vychovatelka Opočno, ubytování Opočno
Koudelkova Koudelková Alena, Ing. učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Kozlova Kozlová Hynková Miroslava, Mgr. 601 590 451 učitelka Nové Město nad Metují
Kozesnikova Kožešníková Alena 702 088 461 učitelka odborného výcviku Nové Město nad Metují
Krahulec Krahulec Jan, Ing. 722 485 123 IT předměty Nové Město nad Metují
Kroslak Krošlák Pavel, Mgr. 491 502 847 fyzika, přírodovědné předměty Nové Město nad Metují
Kubeckova Kubečková Radka asistentka pedagoga Broumov
Kubova Kubová Dana 734 314 507 vychovatelka Kasárna Nové Město nad Metují
Kubova Kubová Gabriela 601 365 526 asistentka pedagoga Nové Město nad Metují
Kuratkova Kuřátková Veronika vychovatelka Králíček Nové Město nad Metují
Laskova Lásková Jolana, Mgr. učitelka Nové Město nad Metují
Linevycova Linevyčová Michaela učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Mikesova Mikešová Jitka bezpečnostní pracovnice Králíček Nové Město nad Metují
Musilova Musilová Martina, Bc. vychovatelka Opočno
Novak Novák Pavel, Bc. 601 380 918 sborovna 1. stupně ZŠ Nové Město nad Metují
Obrsalova Obršálová Petra, DiS. 601 380 917 asistentka pedagoga Broumov Broumov
Paliculinova Paliculinová Markéta, Bc. 601 380 920 učitelka odborného výcviku Opočno
Pavlickova Pavlíčková Šárka 702 088 463 asistentka pedagoga NM Nové Město nad Metují
Potockova Potočková Iveta, Mgr. 491 502 836 český jazyk, cizí jazyky Nové Město nad Metují
Prusinovsky Prušinovský Jiří 491 470 177 odborný výcvik Nové Město nad Metují
Rindova Rindová Hana asistentka pedagoga Králíček Nové Město nad Metují
Rolecek Roleček Milan, Ing. 728 405 631 odborné předměty Nové Město nad Metují
Rudolfova Rudolfová Radka, Mgr. 491 502 839 odborné předměty, kadeřník, ekol. Nové Město nad Metují
Sedlackova Sedláčková Helena, PhDr. učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Slamova Slámová Alena asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Svaton Svatoň Jiří 601 590 453 učitel odborného výcviku Opočno
Snorbertova Šnorbertová Lucie asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Spackova Špačková Nikola 491 502 850 odborný výcvik Nové Město nad Metují
Sritrova Šritrová Eva 734 314 505 vychovatelka - internát ZŠ Nové Město nad Metují
Srutkova Šrůtková Lenka 720 963 126 učitelka odborného výcviku Nové Město nad Metují
Subrt Šubrt Michal, Bc. 491 502 851, 736 539 761 odborný výcvik Nové Město nad Metují
Subrtova Šubrtová Jana 603 865 711 bezpečnostní pracovnice Kasárna Nové Město nad Metují
Svarc Švarc Jaromír 737 513 755 odborný výcvik Nové Město nad Metují
Svadlenkova Švadlenková Lenka, Ing. 491 502 851, 722 485 064 odborné předměty Nové Město nad Metují
Svarc Švarc Jaromír 702 088 543 odborný výcvik Nové Město nad Metují
Ticha Tichá Jana, PhDr. učitelka ZŠ Nové Město nad Metují
Tyls Tylš Martin 601 590 454 vychovatel Hradčany Nové Město nad Metují
Ulichova Ulichová Simona asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Ulman Ulman Jaroslav 602 664 066 učitel odborného výcviku Opočno
Ullwerova Ullwerová Yvona, Ing. 601 393 150 učitelka Nové Město nad Metují
Valencin Valenčin Filip, Bc. 734 441 675 učitel Nové Město nad Metují
Valterova Valterová Magdaléna 601 380 924 vychovatelka Králíček Nové Město nad Metují
Vasicek Vašíček Jaroslav, Ing. 491 502 841, 728 405 671 technické předměty Nové Město nad Metují
Vosahlo Vosáhlo Lukáš, Bc. 736 539 821 odborný výcvik Nové Město nad Metují
Votroubkova Votroubková Lucie, Bc. asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují
Zabkova Žabková Blanka 731 443 917 asistentka pedagoga ZŠ Nové Město nad Metují

Kontakty na ostatní zaměstnance školy

Příjmení, jméno a titul Telefonní číslo Funkce Pracoviště
Barta Bárta Přemysl 731 443 918 údržbář Nové Město nad Metují
Bekova Beková Václava 720 963 547 uklízečka Nové Město nad Metují
Buryska Buryška Miroslav 702 088 599 technický pracovník Nové Město nad Metují
Cerna Černá Martina 702 292 379 šéfkuchařka Opočno
Cisarova Cisárová Marcela 491 407 169, 491 502 839 informace a objednávky - cukrárna Nové Město nad Metují
Fabianova Fabianová Simona pomocná kuchařka Opočno
Ficenec Ficenec Václav 731 443 919 údržbář Nové Město nad Metují
Halova Hálová Jaroslava 601 380 946 provozní Nové Město nad Metují
GSM brana GSM brána 733 566 808 ústředna Opočno
Hencl Hencl Jindřich 720 964 364 údržbář Nové Město nad Metují
Henclova Henclová Lidmila uklízečka Králíček Nové Město nad Metují
Horak Horák Josef 731 443 916 provozní technik Nové Město nad Metují
Hulkova Hůlková Jaroslava 731 449 587 vedoucí školní jídelny Opočno
Hybesova Hybešová Jitka 601 590 469 hlavní účetní Nové Město nad Metují
Jakubcova Jakubcová Štefánia 728 405 787 administrativní pracovnice, správce sítě na SPŠ Nové Město nad Metují
Jara Jára Luboš 702 292 378 údržbář Nové Město nad Metují
Karnikova Kárníková Marcela 725 903 830 uklízečka Hradčany Nové Město nad Metují
Lehka Lehká Milada kuchařka Opočno
Lepsova Lepšová Blanka 603 832 241 účetní - majetek Nové Město nad Metují
Naisarova Naisarová Kamila 731 458 814 uklízečka Králíček Nové Město nad Metují
Nycova Nýčová Alexandra 725 903 835 uklízečka Králíček Nové Město nad Metují
Pisova Píšová Renata 728 405 598 uklízečka Nové Město nad Metují
Remesova Remešová Lada 602 664 046 uklízečka Hradčany Nové Město nad Metují
Rocnova Ročňová Lenka pomocná kuchařka Opočno
Stachova Stachová Monika uklízečka Opočno
Suchankova Suchánková Milena 601 380 923 prádelna Hradčany Nové Město nad Metují
Jidelna školní jídelna - odpolední směna Opočno 734 314 503 školní jídelna – odpolední směna Opočno
Snajdrova Šnajdrová Marcela uklízečka Opočno
Svarcova Švarcová Zdeňka uklízečka SPŠ Nové Město nad Metují
Timurova Timurová Silvie 702 292 376 kuchařka Opočno
Tomanova Tomanová Jana uklízečka SPŠ Nové Město nad Metují
Udrzba Pohotovostní telefon 601 590 452 pohotovostní tel. Nové Město nad Metují
Ulmanova Ulmanová Eva 727 916 755 uklízečka Nové Město nad Metují
Vitkova Vítková Milena uklízečka SPŠ Nové Město nad Metují
Weber Weber Pavlína 734 314 501 uklízečka Opočno