Název školy od 1. 7. 2018

V souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje došlo k 1. červenci 2018 ke sloučení Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 a Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují (nástupnická organizace).

Název školy od 1. července 2018:
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Sídlo školy od 1. července 2018: Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují

Další kontaktní údaje

IČ: 48 623 725

Kontakt: sekretariat@skolynome.cz

Tel.: 491 474 195, 734 441 678