Projekty

Projekty

Projekty školy

Polytechnické centrum Novoměstska

Cílem projektu 12. výzva „MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I“ je zajištění kvalitní a moderní vzdělávací infrastruktury pro vzdělávání studentů SPŠ v technických a řemeslných oborech, podpora práce s digitálními technologiemi.

Jdeme do toho s Kybernou

Cílem projektu Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP je inovativní zavádění výukových metod, digitálních technologií do výuky a rozvoj digitálních kompetencí pedagogů.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Cílem projektu registrační  číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 Evropský sociální fond, dotační titul OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytnout možnost vzdělání pedagogům například v oblastech poradenství, práce se žáky vyžadující podpůrná opatření, komunikace mezi rodiči a školou.

Pilotní výuka průmysl 4.0

Cílem projektu,  který zajišťuje společnost Smart Bit Fogee lab ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je spolupráce učitelů a žáků, v rámci které se naučí pracovat podle mezinárodně uznávané normy IEC 61131-3, získají například dovednosti práce s PCL a poznatky o řídící technice.

Učíme se učit II

Cílem projektu, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013081, je poskytnout personální podporu kariérového poradce
a podpořit žáky základních škol.

Škola pro život

Projekt “Škola pro život” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality a rozvoje vzdělávání prostřednictvím personální podpory – školního psychologa a prohloubením spolupráce pedagogických pracovníků středních škol.

Učíme se učit

Projekt “Učíme se učit” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality a výsledků žáků základní školy.

Obědy dětem

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují se zapojila do projektu nadace Drab Foundation “Obědy dětem”. Snaha pomoci rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem (žákům ZŠ) obědy ve školních jídelnách.

Cool pedagog

 • Název projektu: Vzájemným učením – cool pedagog 21. století
 • Zkrácený název: Cool pedagog
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007
 • Název příjemce: Univerzita Hradec Králové

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0001 spolufinancovaného v rámci Operačního  programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Partner č. 13 – Střední  škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Vstupem do projektu nám bylo umožněno:
Zřízení meteorologické stanice včetně příslušenství tzv. zelená venkovní učebna
Zřízení altánu – venkovní učebny pro provoz pásové pily

Pořízení malé mechanizace:

 • pásová pila s pojezdem
 • malotraktoru Tera
 • profesionální dvoububnová sekačka
 • zahradní traktor
 • benzínový drtič
 • motorové pily

Realizace mnoha odborných exkurzí: např.:

 • Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha- Uhříněves
 • Veletrh zemědělské techniky Techagro, Brno
 • Muzeum Škoda, Mladá Boleslav
 • Muzeum řemesel, Letohrad
 • Veletrh Flóra, Olomouc
 • Mezinárodní technický veletrh, Brno
 • Svět techniky, Ostrava
 • Technické a zemědělské muzeum, Praha
 • Technické muzeum Zetor, Brno
 • IQ park, Liberec
 • Hvězdárna a planetárium, Hradec Králové
 • Botanická zahrada, Praha

Zajistit volnočasové aktivity žákům školy:

 • Zahradnický kroužek
 • Zahradnický kroužek se zaměřením na výrobu zahradní keramiky
 • Farmářský kroužek
 • Farmářský kroužek se zaměřením na včelařství
 • Kroužek dřevařské výroby

Zajistit programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity a projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání. Do projektu byly zapojeny školy:

 • ZŠ, Dobruška, Opočenská 115
 • ZŠ, Broumov Kladská 164
 • ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461
 • ZŠ Opočno, Nádražní 313
 • ZŠ a SŠ Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218

Prostřednictvím projektu škola získala na výše jmenované aktivity téměř 2,5 miliónu Kč.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují zpracovala v rámci projektu EU peníze základním školám – šablony „III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“následující DUMy rozdělené dle tématických oblastí do sad:

 1. Název sady: Matematika pro 1. stupeň, oblast dle RVP – 2 – Matematika a její aplikace, autor: Mgr. Jana Burianová – sekretariat@skolynome.cz
 2. Název sady: ICT pro 2. stupeň, oblast dle RVP – 3 – Informační a komunikační technologie,  autor: Ing. Monika Mikušková – sekretariat@skolynome.cz
 3. Název sady: Mezipředmětové vztahy v technických předmětech, oblast dle RVP – 3 – Informační a komunikační technologie, autor: Ing. Monika Mikušková, Bc. Rostlislav Pipek – sekretariat@skolynome.cz

Autoři příslušné sady na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují  zpracovala v rámci projektu EU peníze středním školám, šablony „III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“ následující DUMy rozdělené dle tématických oblastí do sad:

 1. Název sady: Květinářství, autor: Ing. Jiří Mlateček – sekretariat@skolynome.cz
 2. Název sady: Technologie výroby jednoduchých součástí, autor: Jiří Čejchan – sekretariat@skolynome.cz
 3. Název sady: Vazačství – praxe, autor: Bc. Hana Bažantová Bartošová – sekretariat@skolynome.cz
 4. Název sady: Pečovatelství, autor: Mgr. Stanislava Bílková – sekretariat@skolynome.cz
 5. Název sady: Provozní služby, autor: Eva Firešová – sekretariat@skolynome.cz
 6. Název sady: Technologie přípravy pokrmů, autor: Mgr. Ivana Hejduková – sekretariat@skolynome.cz
 7. Název sady: Německý jazyk, autor: Mgr. Hana Horáková – sekretariat@skolynome.cz
 8. Název sady: Chov koní, autor: Ing. Jiří Mlateček – sekretariat@skolynome.cz
 9. Název sady: Chov zvířat, autor: Ing. Jiří Mlateček – sekretariat@skolynome.cz
 10. Název sady: Pěstování rostlin, autor: Ing. Dagmar Mlatečková – sekretariat@skolynome.cz
 11. Název sady: Ruční práce, autor: Mgr. Věra Komůrková – sekretariat@skolynome.cz
 12. Název sady: Ruční práce, autor: Mgr. Lenka Hašková, Mgr. Jana Gargalíková – sekretariat@skolynome.cz
 13. Název sady: Stolničení, speciální obsluha, autor: Bc. Marcela Smolová – sekretariat@skolynome.cz
 14. Název sady: Výživa a příprava pokrmů, autor: Bc. Martina Brožová – sekretariat@skolynome.cz
 15. Název sady: Český jazyk, autor: Ing. Yvona Ullwerová – sekretariat@skolynome.cz
 16. Název sady: Anglický jazyk, autor: Mgr. Eva Végsoová – sekretariat@skolynome.cz
 17. Název sady: Technologické přípravy pokrmů pro kuchařský obor, autor: Mgr. Hana Holečková – sekretariat@skolynome.cz
 18. Název sady: Potraviny a výživa, autor: Bc. Petra Ducháčová – sekretariat@skolynome.cz
 19. Název sady: Potraviny a výživa pro obor – kuchař – funkce, autor: Mgr. Miroslava Hynková – sekretariat@skolynome.cz
 20. Název sady: Etická a estetická výchova, autor: Mgr. Pavlína Sobotková, Mgr. Jana Melicharová – sekretariat@skolynome.cz
 21. Název sady: Technologie a suroviny pro cukrářský obor, autor: Mgr. Gabriela Hovorková – sekretariat@skolynome.cz

Autoři příslušné sady na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR.

Projekty Královehradeckého kraje

 • „150. Výročí založení hospodářské školy v Opočně“
 • „Cesta za řemeslem“
 • „Discgolf na internátní zahradě Hradčany“

2017

 • “Podpora projektů v oblasti vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu”

2016

 • “Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením” – použito na nákup molitanové sestavy

2015

 • “Včelařský kroužek v Opočně”
 • “Zvyšování kvality ve vzdělávání” – použito na vybavení dílny pro pracovní výchovu

Projekty Města Nové Město nad Metují

2017

 • “Turnaj o cenu krále Vikingů” – turnaj ZŠ ve hře KUBB

2016

 • “Zážitkový kurz”
 • “Turnaj o cenu krále Vikingů” – turnaj ZŠ ve hře KUBB

2015

 • “Zážitkový kurz”

2014

 • „Vzdělávací kurz prevence sociálně patologických jevů pro pedagogy školy“
 • „Zážitkový kurz“
 • „Zážitkový kurz“
 • „Výcvikový kurz na téma Práce s agresivním dítětem“

2013

 • „Pravěká škola života“
 • „První ročník turnaje ZŠ ve hře KUBB“
 • „Zážitkový kurz“
 • „Kurz krizové intervence pro pedagogy pracující s žáky s poruchami chování“

Projekty ČEZ

 • „Schodišťový výtah pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí“

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ