Odborná škola – distanční výuka

Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu v Odborné škole Nové Město nad Metují a Broumov

 • Úkoly budou zadávány na žákovu školní e-mailovou adresu v týdenní frekvenci.
 • Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka.
 • Rodinám, které nemají možnost tisku, bude umožněno vyzvednout nezbytné materiály v tištěné podobě přímo ve škole. Je nutné předem kontaktovat a požádat jednotlivé vyučující
 • Vyzvedávání materiálů bude probíhat v určený den. Materiály budou označeny jménem žáka. 
 • Současně zde bude umístěna schránka pro odevzdání již vypracovaných materiálů pro ty žáky, kteří nemohou úkoly poslat elektronicky či přes chytrý telefon.
 • Tyto materiály musí být podepsány a také označeny jménem vyučujícího. 
 • Distanční výuka je povinná. Splněné úkoly budou hodnoceny.

Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu v Odborné škole Opočno

 • Výuka odborného výcviku probíhá v prezenční formě (žáci docházejí do školy). Odborný výcvik prodavačů bude probíhat pouze v učebnách školy nikoliv na prodejnách.
 • Týdenní rozvrh bude změněn a uzpůsoben dle potřeb žáků ubytovaných na internátě, tak aby vždy následovaly 3 dny odborného výcviku za sebou. Rozvrhy platné od 12. 10. obdrží žáci emailem.
 • Výukové materiály a pozvánky k distanční výuce s prezentací budou zasílány na školní emailové adresy dle rozvrhu platného od 12.10.
 • Učitel stanoví datum návratnosti splněného úkolu od žáka.
 • Rodinám, které nemají možnost tisku či dálkového online připojení, bude umožněno vyzvednout nezbytné materiály v tištěné podobě přímo ve škole. Je nutné předem kontaktovat a požádat jednotlivé vyučující
 • Vyzvedávání a odevzdávání výukových materiálů bude probíhat v dohodnutý den a hodinu v budově školy.
 • Rovněž mohou být dohodnuty individuální konzultační hodiny s učitelem.
 • Distanční výuka je povinná. Splněné úkoly budou hodnoceny.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ