Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

V souladu se zněním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Usnesení 38/1590/2012 Rady Královéhradeckého kraje vyhlašuji volný den pro žáky naší školy v pátek 14. června 2019 (ústní závěrečné zkoušky).

PaedDr. Olga Talášková – ředitelka školy