Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

V souladu se zněním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Usnesení 38/1590/2012 Rady Královéhradeckého kraje vyhlašuji volný den pro žáky naší školy v pátek 7. prosince 2018 (pořádání Vánoční výstavy na novoměstském zámku).

PaedDr. Olga Talášková – ředitelka školy