Polytechnická soutěž T-PROFI

Ve středu 18. září 2019 proběhla polytechnická soutěž nazvaná T-PROFI – Talenty pro firmy, kterou uspořádala Krajská hospodářská komora.

Cílem soutěže je aktivní podpora polytechnické výuky, posílení významu kvality odborné přípravy, jakož i propagace příkladů dobré praxe spolupráce mezi středními a základními školami.
Princip akce je založen na účasti smíšených soutěžních týmů složených ze tří žáků 5. třídy základní školy a tří žáků 2. ročníku střední školy. V rámci soutěže si tak mohou soutěžící ověřit nejen své technické schopnosti prostřednictvím polytechnické stavebnice Merkur, ale také si vyzkoušet kreativní přístup při plnění daného zadání a spolupráci uvnitř týmu.
Úkolem soutěžících bylo sestavit funkční model poháněný elektromotory ze stavebnice MERKUR.

Družstvo naší školy se skládalo z našich žáků, kteří spolupracovali s žáky ZŠ Krčín. Náš společný tým  obsadil fantastické druhé místo.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci obou škol.

Předchozí