Předávání vysvědčení

O způsobu předání vysvědčení žákům jsou rodiče informováni třídním učitelem.