Předávání vysvědčení

O způsobu předání vysvědčení žákům jsou rodiče informováni třídním učitelem.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ