Přípravný seminář k přijímacím zkouškám pro školní rok 2019/2020

Naše škola nabízí uchazečům o maturitní studium přípravný seminář k přijímacím zkouškám.