Projekt: Jdeme do toho s Kybernou

Naše škola se od příštího roku zapojí do výše uvedeného projektu, který je určený pro vybrané technické školy. Cílem je implementace digitálních technologií do výuky, zvyšování kvalifikace pedagogů, a tím i následně kvalitativně vyšší připravenost absolventů pro jejich uplatnění v praxi a celkově na trhu práce. Vzdělávání bude probíhat formou exkurzí, stáží a zapojením specialistů z praxe do výuky. V rámci tohoto projektu je také vybavení učeben a laboratoří. Projekt by měl pomoci rozvinout větší spolupráci mezi školami a firmami tak, aby studenti co nejvíce pracovali s technickým vybavením, se kterým se setkají v reálném životě.