Provoz školní jídelny není přerušen. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Přítomnost strávníků z řad zaměstnanců není v provozovně zakázána.
Read more
Opatření omezení provozu školy od 2.11.2020 Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Praktická škola dvouletáOmezen provoz, zákaz osobní přítomnosti žáků ve 
Read more
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.
Read more
Základní škola Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Ruší se pouze odpolední výuka. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. Praktická škola dvouletá Výuka probíhá 
Read more
Základní škola U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění. U 2. stupně základní školy pokračuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání – naše ZŠ (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona). Provoz internátu, družiny a školní jídelny je 
Read more
Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu v Odborné škole Nové Město nad Metují a Broumov Úkoly budou zadávány na žákovu školní e-mailovou adresu v týdenní frekvenci. Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka. Rodinám, které nemají možnost tisku, bude umožněno 
Read more
Z nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje nedochází v naší škole od 5.10.2020 k přechodu na distanční vzdělávání. Mimořádné opatření v provozu školy bude spočívat v omezení zpěvu a sportovní činnosti.
Read more
Vážení strávníci, vzhledem k aktuální situaci s výskytem nemoci Covid-19 nebude školní jídelna poskytovat stravu pro veřejnost (netýká se bývalých zaměstnanců školy). Děkujeme za pochopení. Jaroslava Hůlková vedoucí školního stravování
Read more
Milí žáci a studenti, v úterý 1. září 2020 společně zahájíme školní rok 2020/2021. K pravidelné výuce se vracíme téměř po půl roce,  zvládli jsme  koronavirovou přestávku a prožili hlavní prázdniny. Přejeme vám všem bezproblémový start do výuky na naší 
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 6. kolo přijímacího řízení pro učební obory. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.8.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 5. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.7.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
O způsobu předání vysvědčení žákům jsou rodiče informováni třídním učitelem.
Read more
Ředitelka školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce, že hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 30.6.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 29.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné realizovat návštěvu škol žákům posledních ročníků středních škol od 11. května 2020 a umožnit intenzivní přípravu k maturitám a závěrečným zkouškám. V souladu s přijatými dokumenty nebude zahájen provoz základní školy, školní 
Read more
Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 11.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.
Read more
Dokladem toho, že školy jedou dál, byť v jiném režimu než jsme byli zvyklí, je i soutěž v CAD kreslení a modelování. Vzhledem k současné situaci nebylo možné, aby se soutěžící spolu reálně setkali tak, jak tomu bylo v minulých 
Read more
Jak již víte, naše škola se zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Naše tiskárny jedou v režimu 24/7, což znamená, že tiskneme komponenty pro obličejové štíty 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Člověk vydrží všechno, technika se občas 
Read more
Naše škola se velmi rychle zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko, ve které i nadále pokračujeme. Vedle toho spolupracujeme i s několika stomatology a dentálními hygieniky, kteří díky charakteru své práce patří v současné době mezi ty nejohroženější lékaře 
Read more

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ