Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních měsících 2020. 1/Úkoly budou zadávány e-mailem nebo předávány osobně zpravidla v týdenní frekvenci po dohodě třídního učitele se zákonnými zástupci. 2/Učitel stanoví 
Read more
Provoz školní jídelny není přerušen. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Přítomnost strávníků z řad zaměstnanců není v provozovně zakázána.
Read more
Opatření omezení provozu školy od 2.11.2020 Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Praktická škola dvouletáOmezen provoz, zákaz osobní přítomnosti žáků ve 
Read more
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.
Read more
Základní škola Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Ruší se pouze odpolední výuka. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. Praktická škola dvouletá Výuka probíhá 
Read more
Základní škola U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění. U 2. stupně základní školy pokračuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání – naše ZŠ (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona). Provoz internátu, družiny a školní jídelny je 
Read more
Vážení strávníci, vzhledem k aktuální situaci s výskytem nemoci Covid-19 nebude školní jídelna poskytovat stravu pro veřejnost (netýká se bývalých zaměstnanců školy). Děkujeme za pochopení. Jaroslava Hůlková vedoucí školního stravování
Read more
Milí žáci a studenti, v úterý 1. září 2020 společně zahájíme školní rok 2020/2021. K pravidelné výuce se vracíme téměř po půl roce,  zvládli jsme  koronavirovou přestávku a prožili hlavní prázdniny. Přejeme vám všem bezproblémový start do výuky na naší 
Read more
MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. Z této vyhlášky 
Read more
ZŠ – 1. stupeň Základní škola, která je zřízena podle § 16 Školského zákona, bude pro 1. stupeň otevřena od 10. června 2020. Bez předem podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným zástupcem nebude umožněn žákovi vstup 
Read more
Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné realizovat návštěvu škol žákům posledních ročníků středních škol od 11. května 2020 a umožnit intenzivní přípravu k maturitám a závěrečným zkouškám. V souladu s přijatými dokumenty nebude zahájen provoz základní školy, školní 
Read more
Dokladem toho, že školy jedou dál, byť v jiném režimu než jsme byli zvyklí, je i soutěž v CAD kreslení a modelování. Vzhledem k současné situaci nebylo možné, aby se soutěžící spolu reálně setkali tak, jak tomu bylo v minulých 
Read more
Jak již víte, naše škola se zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Naše tiskárny jedou v režimu 24/7, což znamená, že tiskneme komponenty pro obličejové štíty 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Člověk vydrží všechno, technika se občas 
Read more
Naše škola se velmi rychle zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko, ve které i nadále pokračujeme. Vedle toho spolupracujeme i s několika stomatology a dentálními hygieniky, kteří díky charakteru své práce patří v současné době mezi ty nejohroženější lékaře 
Read more
Naše škola se velmi rychle zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Na webových stránkách https://www.tisknecelecesko.cz/ se můžete dočíst, že se jedná o celorepublikovou iniciativu dobrovolníků, kteří se podílí na výrobě a distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky v době šíření virové 
Read more
Vážení zákonní zástupci, zápis do 1. třídy je pro Vás a Vaše děti slavnostním okamžikem. Bohužel Vás v současné době nemůžeme pozvat do školy, ale po skončení mimořádných opatření se s Vámi rádi setkáme. V souladu se Školským zákonem (§ 36 odst. 
Read more
Vážení rodiče, stravu ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášenou až do chvíle, kdy bude ukončeno mimořádné opatření. O způsobu následného přihlášení po otevření škol Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Hůlková, vedoucí školní jídelny
Read more
Ke dni 10. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, kterým zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., 
Read more
Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z Nového Města nad Metují a okolí se zúčastnili v úterý, 11.2.2020, v prostorách novoměstské střední školy projektového dne. Rozvoj vztahu k technice, týmová spolupráce a celkové přiblížení technického světa 
Read more
Určitě jste se už s termínem revoluce 4.0 nebo průmysl 4.0 setkali. Co všechno se za označením 4.0 skrývá? Tak například – automatizace, digitalizace, robotizace, internet věcí, 3D tisk, umělá inteligence. Nejvíce se v kontextu s revolucí 4.0 mluví o změnách v průmyslu, 
Read more

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ