Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních měsících 2020. 
Read more
Provoz školní jídelny není přerušen. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním 
Read more
Opatření omezení provozu školy od 2.11.2020 Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je 
Read more
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.
Read more
Základní škola Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Ruší 
Read more
Základní škola U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění. U 2. stupně základní školy pokračuje osobní přítomnost žáků 
Read more
Vážení strávníci, vzhledem k aktuální situaci s výskytem nemoci Covid-19 nebude školní jídelna poskytovat stravu pro veřejnost (netýká se bývalých zaměstnanců školy). 
Read more
Milí žáci a studenti, v úterý 1. září 2020 společně zahájíme školní rok 2020/2021. K pravidelné výuce se vracíme téměř 
Read more
MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 
Read more
ZŠ – 1. stupeň Základní škola, která je zřízena podle § 16 Školského zákona, bude pro 1. stupeň otevřena od 
Read more
Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné realizovat návštěvu škol žákům posledních ročníků středních škol od 
Read more
Dokladem toho, že školy jedou dál, byť v jiném režimu než jsme byli zvyklí, je i soutěž v CAD kreslení 
Read more
Jak již víte, naše škola se zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Naše tiskárny jedou v režimu 24/7, což 
Read more
Naše škola se velmi rychle zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko, ve které i nadále pokračujeme. Vedle toho spolupracujeme 
Read more
Naše škola se velmi rychle zapojila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Na webových stránkách https://www.tisknecelecesko.cz/ se můžete dočíst, že 
Read more
Vážení zákonní zástupci, zápis do 1. třídy je pro Vás a Vaše děti slavnostním okamžikem. Bohužel Vás v současné době nemůžeme 
Read more
Vážení rodiče, stravu ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášenou až do chvíle, kdy bude ukončeno mimořádné opatření. O způsobu 
Read more
Ke dni 10. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, kterým zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost 
Read more
Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z Nového Města nad Metují a okolí se zúčastnili v 
Read more
Určitě jste se už s termínem revoluce 4.0 nebo průmysl 4.0 setkali. Co všechno se za označením 4.0 skrývá? Tak 
Read more

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ