Sešli jsme se opět po roce …

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se v objektu Pyramida v Novém Městě nad Metují uskutečnilo pracovní setkání ředitelek či ředitelů škol a školských zařízení a výchovných poradců.

Jak jsme zjistili, všichni se potýkáme se stejnými nebo podobnými problémy, prožíváme stejné radosti i starosti v péči o své žáky, a tak byla před námi spousta témat, která jsme mohli při kávě a drobném občerstvení prodiskutovat a hledat možná řešení. Mimo jiné se hovořilo i o možnostech studia žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními ve studijních a učebních oborech středních škol.

Setkání uspořádala naše škola – SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. Ředitelka PaedDr. Olga Talášková se svými kolegy, pedagogy z jednotlivých útvarů, školu představila, a to včetně změn, kterými v současné době škola prochází.

Tuto malou pracovní a zároveň i společenskou událost poctila svou návštěvou i řada hostů, mezi kterými byli starosta Nového Města nad Metují Petr Hable, dále vedoucí oddělení středního vzdělávání Odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje RNDr. Jiří Ort a ředitelka Krajského inspektorátu ČŠI Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Setkání se zúčastnili i další hosté, například zástupci zámku Nové Město nad Metují, Krajské hospodářské komory v HK, Místní akční skupiny POHODA venkova z Dobrušky, Klubu aktivních ve vzdělávání a Odboru školství Krajského úřadu Hradec Králové.

Poděkování patří žákům SPŠ, OŠ a ZŠ, kteří nám i našim hostům spolu se svými učiteli odborného výcviku připravili pěkné prostředí a malé pohoštění.

Odcházeli jsme s pocitem účelně a příjemně stráveného času, obohaceni o nové zajímavé informace. V naší práci je moc dobře si předávat zkušenosti, udržovat pracovní přátelství a navazovat nové kontakty.