Setkání na téma “Robotika”

Náplní dalšího, listopadového, setkání, která jsou určena seniorům, ale i široké veřejnosti, bylo využití robotů a robotiky v dnešním světě. Ing. Milan Roleček, učitel průmyslovky, měl pro své posluchače připravený bohatý program. Milé hosty nejprve přivítala paní ředitelka, poté dostal slovo pan Roleček, který se v úvodu zaměřil na tematiku uplatnění průmyslových robotů (ABB, KUKA atd.), dále na srovnání míry robotizace a nezaměstnanosti; jako příklad uvedl Jižní Koreu, která má nejvíce robotů na počet zaměstnanců, ale také velmi malou míru nezaměstnanosti, podobně je na tom i Německo. Takže obavy, že by robotizace přinesla výrazné zvýšení nezaměstnanosti, tak úplně neplatí. Svůj výklad doplnil videoukázkami.

V další části setkání se zaměřil na problematiku výuky v oblasti robotiky na naší škole. Hosté tak shlédli videoukázky jednodušších aplikací robotů (PLC), které jsou součástí výuky, prohlédli si robotické stavebnice LEGO a Fischertechnik a seznámili se s jejich programováním. Na závěr ve vestibulu školy proběhla praktická ukázka funkčních robotů LEGO (GRIPPER, SUMO, sledovač čáry) a Fischertechnik. Jednalo se o simulaci dopravníku s možností operace na výrobku.

Naši hosté o toto téma projevili velký zájem, měli spoustu otázek a zajímavých postřehů. K velmi přátelské atmosféře přispělo i malé pohoštění, dobré kávy není nikdy dost.

Mgr. Eva Cohornová a Ing. Milan Roleček