Školy jsou zavřené, opravdu?

Ano, školy jsou zavřené, ale zavřené jsou jen budovy. Naše srdce a hlava zůstávají otevřené.

Jen díky vzájemné pomoci, vstřícnosti, ohleduplnosti a rozumnému přístupu tuto nelehkou
dobu překonáme.
Učitelé naší školy se s odvahou vrhli do digitálního moře, aby mohli dál co nejlépe plnit své
pracovní povinnost – vzdělávat své žáky. Někteří zdatně plavou, surfují, odvážně se potápějí,
další se jen opatrně pouští tam, kde postačí a váhavými tempy pokračují dál a dál od
pomyslného břehu, kterým je obvyklý způsob výuky. Tato situace je zcela nová i pro žáky a
jejich rodiče. Musí se více spoléhat sami na sebe, donutit se otevřít učebnici, spolupracovat
přes obrazovku svého počítače. My učitelé, kteří své žáky dobře známe, se je snažíme
všemožně podporovat, dodávat jim odvahy a posilovat jejich vůli pokračovat ve vzdělávání,
ale i zvládat situaci bez zbytečného stresu.
Učitelé naší školy se zapojili i do dalších aktivit. Naše 3D tiskárny jedou na plné obrátky,
tiskneme komponenty pro obličejové štíty v rámci občanské iniciativy „Tiskne celé Česko“
https://www.tisknecelecesko.cz/. To si vzal zasvé pan učitel Jirman.
Šijeme roušky pro své spoluobčany, což je doména paní učitelky Švadlenkové.
Pan učitel Bureš se zapojil do projektu „Digitální pohotovost“ https://skolysobe.cz/digitalni-
pohotovost, ve kterém Královéhradecký kraj nabízí pomoc a podporu při on line vzdělávání.
Cílem je ulehčit učitelům v jejich práci, zatraktivnit a zpřehlednit výuku pro žáky,
nepřetěžovat je, a také zapojit do online vzdělávání i rodiče.
Učitelé se účastní i dalšího profesního vzdělávání, a to formou různých on line seminářů.
Škola je sice zavřená, ale my jsme v jednom kole. Kromě výuky na dálku a různých dalších
aktivit se připravujeme na maturitní a závěrečné zkoušky, na přijímačky i na ukončení tohoto
tak podivného školního roku.
Každý z nás má obavy o své blízké, i o sebe. Jak to všechno dopadne? Určitě dobře, když
budeme používat i nadále své srdce a rozum!
Mgr. Eva Cohornová