Stravování Střední průmyslová škola

Nabízíme
  • Školní jídelna zajišťuje celodenní stravu pro ubytované žáky na DM a obědy pro místní i dojíždějící žáky.
  • Strava je pestrá, je důsledně dodržován tzv. „spotřební koš”.
  • Obědy je možné vybírat ze tří jídel.
  • Objednávky stravy jsou možné přes objednávkový terminál přímo v školní jídelně nebo přes internet.
  • Provoz školní jídelny je zajištěn restaurační obsluhou.
Informace o stravování ve školní jídelně
Telefon: 491 407 170
Odpovědný vedoucí: John Jiří, Bc.
Cena za stravu: oběd – žáci, zaměstnanci: 35,- Kč
oběd – veřejnost: 60,- Kč
celodenní strava – žáci: 90,- Kč
Úhrada stravného: číslo účtu: 107-4756380267/0100
variabilní symbol: 11XXXXX
XXXXX – pětimístné evidenční číslo žáka

Školní stravování

Informace o stravování ve školní jídelně
  • Školní jídelna v Opočně zabezpečuje  stravování žáků a zaměstnanců (bývalí zaměstnanci)  Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují.
  • Dovážíme stravu na odloučené pracoviště školní jídelny – výdejny v Novém Městě nad Metují. Výdejny  Merkur, Hradčany, Králíček.
  • Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.