Služby

Naše škola nabízí kromě služeb žákům a studentům také široké spektrum gastronomických služeb a ubytování v našich internátních budovách v Novém Městě nad Metují a Opočně pro veřejnost. Nabízíme také pronájem našich tělocvičen a hřišť v Novém Městě nad Metují a Opočně.

Služby studujícím

Stravování a ubytování žáků a studentů, školní družina, výchovné poradenství

Služby pro veřejnost

Služby restaurantu Pyramida, bistra Merkur, catering a domácí zákusky, stravování a ubytování pro veřejnost, kadeřnictví, pronájem tělocvičen, strojní, zámečnické a karosářské práce