Školní družina

Školní družina je součástí školy a internátu.

Nachází se v budově Králíčku v Novém Městě nad Metují, má kapacitu 24 žáků. Její zázemí tvoří herna a pracovní klubovna. K zvyšování fyzických sil, otužilosti a rozvoji zdraví žáků slouží venkovní zahrada a tělocvična. Vnitřní prostor družiny je vybaven hracím koutkem a pracovními stoly, počítačem a televizí. Náplň aktivit vychází ze ŠVP pro školní družinu. Činnost  družiny je průběžná, navazuje plynule na konec vyučování žáků prvního stupně. Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování do 14:30 hodin. Činnost je ukončena odchodem žáků na autobus, případně s rodinným doprovodem.

Informace o stravování ve školní jídelně
Telefon: +420 731 449 587
Odpovědný vedoucí: Jaroslava Hůlková
Poplatek za školní družinu 30 Kč/měsíc
Kapacita 24 žáků
Aktivity
  • sportovní –  zážitková pedagogika, soutěžní aktivity, jízda na kolách a koloběžkách, míčové hry, badminton, fotbal, stolní fotbálek, turistika, návštěvy dětského hřiště
  • výtvarné a estetické – výroba dárkových předmětů pro radost, drobné výrobky na vánoční výstavu, práce s různými výtvarnými technikami, práce ve školní dílně zaměřené na rozvoj jemné motoriky
  • kroužek vaření, četenářský kroužek, celoroční škoní hra, každoroční zdobení vánočních stromečků v pdloubí náměstí
  • relaxačaní a odpočinkové činnosti zaměřené na kompenzaci poruch učení a chování