Stravování Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola

Nabízíme

• Školní jídelna zajišťuje celodenní stravu pro ubytované žáky na DM a obědy pro místní i dojíždějící žáky.

 

• Strava je pestrá, je důsledně dodržován tzv. „spotřební koš”.

 

• Objednávky stravy jsou možné přes objednávkový terminál přímo v školní jídelně nebo přes internet.

Informace o stravování ve školní jídelně
Telefon: 731 449 587
Odpovědný vedoucí: Jaroslava Hůlková
Úhrada stravného: číslo účtu: 8254200287/0100, Komerční banka
variabilní symbol: XXXX
XXXX – čtyřmístné evidenční číslo žáka

Školní stravování

Informace o stravování ve školní jídelně
  • Školní jídelna v Opočně zabezpečuje  stravování žáků a zaměstnanců (bývalí zaměstnanci) Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují.
  • Dovážíme stravu na odloučené pracoviště školní jídelny – výdejny v Novém Městě nad Metují. Výdejny  Merkur, Hradčany, Králíček, Kasárna.
  • Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.