Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Pro rodiče - Práce výchovného poradce směřuje do oblasti
  • vzdělávání a výchovy žáků s poruchami chování a žáků v obtížných životních situacích
  • vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení, talentovaných žáků a žáků zdravotně postižených
  • volby životní cesty, kdy se maturanti rozhodují nad dalším vzděláváním, nástupem do pracovního poměru
Pro studenty - S čím se na mě můžete obrátit?
  • Neprospívám ve škole a nevím, co s tím
  • Mám problémy v rodině, ve výuce, ve třídě, s kamarády a nevím, jak to řešit
  • Chtěl bych někomu pomoci a nevím jak nato
  • Chtěl bych poradit a pomoci s výběrem školy, zaměstnání

Střední průmyslová škola

Výchovný poradce:

Ing. Stanislava Hofmanová

Kontakt:

Telefon: +420 702 088 553
E-mail: stanislava.hofmanova@skolynome.cz

Pracoviště:

Budova SPŠ, ČSA 376, 2. patro budovy C, místnost C 211

Konzultační hodiny pro rodiče a studenty:

PONDĚLÍ 12:30 – 13:15 hod.

STŘEDA 8:40 – 9:25 hod.

Po předběžné domluvě lze využít i jiný termín.

Základní škola

Výchovný poradce:

Mgr. Lenka Krausová

Kontakt:

Telefon: +420 731 449 586
E-mail: lenka.krausova@skolynome.cz

Pracoviště:

Budova Králíček, Českých Bratří 1035, místnost školní psycholožky

Konzultační hodiny pro rodiče a studenty:

PÁTEK 13:00 – 14:30 hod.

Po předběžné domluvě lze využít i jiný termín.

Odborná škola Nové Město n/Met

Výchovný poradce:

Mgr. Stanislava Bílková

Kontakt:

Telefon: +420 734 314 506
E-mail: stanislava.bilkova@skolynome.cz

Pracoviště:

Budova Merkur, Husovo nám. 1218, 1. patro, Praktická škola dvouletá

Konzultační hodiny pro rodiče a studenty:

STŘEDA 12:00 – 13:00

Po předběžné domluvě lze využít i jiný termín.

Odborná škola Opočno

Výchovný poradce:

Mgr. Dušan Felcman

Kontakt:

Telefon: +420 601 590 448
E-mail: dusan.felcman@skolynome.cz

Pracoviště:

Nádražní 296

Konzultační hodiny pro rodiče a studenty:

STŘEDA 12:30 – 14:00

Po předběžné domluvě lze využít i jiný termín.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ