Výchovné poradenství

Výchovné poradenství je důležitou formou podpory a spolupráce s rodiči našich žáků.
Výchovný poradce:

Ing. Stanislava Hofmanová

Pracoviště:

Budova SPŠ, ČSA 376, 2. patro budovy C, místnost C 211

Konzultační hodiny pro rodiče a studenty:

ÚTERÝ 12.30-13.15

STŘEDA 8.40-9.25

Po předběžné domluvě lze využít i jiný termín.

Kontakt:

Telefon +420 702 088 553
e-mail : stanislava.hofmanova@skolynome.cz

Pro rodiče - Práce výchovného poradce směřuje do oblasti
  • vzdělávání a výchovy žáků s poruchami chování a žáků v obtížných životních situacích
  • vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení, talentovaných žáků a žáků zdravotně postižených
  • volby životní cesty, kdy se maturanti rozhodují nad dalším vzděláváním, nástupem do pracovního poměru
Pro studenty - S čím se na mě můžete obrátit?
  • Neprospívám ve škole a nevím, co s tím
  • Mám problémy v rodině, ve výuce, ve třídě, s kamarády a nevím, jak to řešit
  • Chtěl bych někomu pomoci a nevím jak nato
  • Chtěl bych poradit a pomoci s výběrem školy, zaměstnání