Soutěž v CAD kreslení a modelování on-line

Dokladem toho, že školy jedou dál, byť v jiném režimu než jsme byli zvyklí, je i soutěž v CAD
kreslení a modelování. Vzhledem k současné situaci nebylo možné, aby se soutěžící spolu
reálně setkali tak, jak tomu bylo v minulých ročnících.
Dne 26. března 2020 soutěž odstartovala ve formě on-line webináře s využitím platformy
GoToWebinar. Do soutěže se přihlásilo celkem 34 soutěžících z 15 škol. Soutěžilo se
v kategoriích 2D kreslení a 3D modelování.
Soutěžící si do svého počítače z cloudového úložiště stáhli zadání a začali pracovat. Časový
limit byl 150 minut. Hotové práce se odevzdávaly zpět do stejného cloudového úložiště, ze
kterého si stahovali zadání. Komise pak jednotlivé práce vyhodnotila a vyhlásila, opět on-line,
celkové umístění jednotlivých soutěžících. Naši žáci se ve velké konkurenci neztratili, dva se
umístili v první desítce, a to 5. a 9. místě a třetí soutěžící byl 20.
Žákům patří poděkování za skvělou reprezentaci naší školy, ale i za to, že se nebáli přihlásit
do on-line soutěže.
Ing. Jiří Jirman, Mgr. Eva Cohornová
 

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ