Střední školy

Školy

Z rozhodnutí zřizovatele KÚ Královéhradeckého kraje s účinností od 1. 7. 2018 činnost školy vykonává na pracovištích v Novém Městě nad Metují, Opočně a Broumově nová nástupnická příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

Střední průmyslová škola

Obory čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou a obory tříletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Odborná škola

Obory tříletého či dvouletého denního studia na našich pracovištích v Novém Městě nad Metují, Opočně a Broumově zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Praktická škola dvouletá

Zde najdou své uplatnění žáci i z nižších než 9. ročníků základní školy, žáci se zdravotním postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ