Maturitní zkoušky

Harmonogram maturitní zkoušky pro období PODZIM 2019

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky PODZIM 2019

Termíny MZ + ZZ 2019

Přehled termínů maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek pro rok 2019

Termíny MZ + ZZ 2019

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky