Odborná škola

Odborná škola

Škola provozuje svoji činnost na pracovištích v Opočně, Novém Městě nad Metují a v Broumově. Najdou zde své uplatnění žáci i z nižších než 9. ročníků základní školy, žáci se zdravotním postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Odborná škola Nové Město nad Metují

Tříleté učební obory

Obory tříletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Cukrář

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného cukráře.

Kuchař - číšník

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného kuchaře/číšníka.

Pečovatel

Žáci se učí přípravě pokrmů, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu. Na smluvních pracovištích, v zařízeních sociálních služeb, se seznamují s přímou i nepřímou péčí o klienty.

Dvouleté učební obory

Obory dvouletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Rodinka

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k vykonávání povolání v provozních službách.

Pekař

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného pekaře.

Šička

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k vykonávání povolání šička prádla.

Odborná škola Broumov

Tříleté učební obory

Obory tříletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Kuchař - číšník

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného kuchaře/číšníka.

Prodavač

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného prodavače v obchodě.

Dvouleté učební obory

Obory dvouletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Pekař

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného pekaře.

Odborná škola Opočno

Tříleté učební obory

Obory tříletého denního studia zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Kuchař - číšník

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného kuchaře/číšníka.

Zemědělec

Živočišná a rostlinná výroba, práce se zemědělskou technikou, řidičské oprávnění skupiny T.

Zahradník - aranžér

Základy estetiky, kreslení, ekologie, květinářství a aranžování.

Autoopravář

Obsluha zařízení autoservisů, drobné opravy karoserie, jednoduché opravy vozidel, výměna a doplnění provozních kapalin, oprava pneumatik, ošetření interiéru.

Zámečník - údržbář

Ruční, strojní zpracování kovů. Výroba a montáž podle montážních výkresů a schémat. Volba pracovního nářadí a jeho hospodárné využívání, práce s motorovou pilou a křovinořezem.

Opravář zemědělských strojů

Seřízení a běžné opravy různých zařízení, včetně motorových vozidel, základní dovednosti v ručním a strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí, základy kovářských prací, řidičské oprávnění skupiny T.

Prodavač

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného prodavače v obchodě.

Více o studiu

Každý učebních oborů klade důraz na praxi. Žáci si praktické dovednosti a komunikaci se zákazníky a klienty osvojí jak v provozech školy, tak v provozech nebo na akcích, které škola smluvně zajišťuje pro své partnery. Absolventi školy obdrží výuční list, který pro ně může být i podkladem pro vydání živnostenského listu pro soukromé podnikání v oboru.

Náklady na studium

Veškeré náklady na studium jsou hrazeny ze státních prostředků. Žáci si hradí pouze pracovní oděv, výukové materiály, stravné, případně si přispívají na některé mimoškolní pobytové akce.

Ubytování

Žáci ze vzdálenějších míst mohou bydlet v internátě, kde nabízíme ubytování s vlastním sociálním zařízením a s kuchyňkou, televizní a počítačovou místností a klubovnou v patře. Škola má vlastní školní jídelnu a sportoviště.

Studijní a volnočasové aktivity

Ve škole i ve volném čase pro žáky pořádáme celou řadu exkurzí, kurzů, turnajů a her jako např. bruslařské kurzy, cyklistické výlety, florbalové a fotbalové turnaje a ostatní míčové hry. K dispozici je tělocvična, stoly na stolní tenis, kola, lyže, brusle, kolečkové brusle, školní klub Leguán a řadu dalších nadstandartních možností pro naše žáky.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ