Cukrář

Cukrář

Obor umístěn v Novém Městě nad Metují.

Tříletý obor vhodný pro dívky a chlapce, který poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného cukráře. V průběhu studia se žáci naučí připravovat a technologicky zpracovávat různé cukrářské výrobky, dorty, jemné a trvanlivého pečivo a další produkty. Osvojují si manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, zásady balení a expedice. Seznámí se s obsluhou strojů a zařízení v cukrářské dílně. Žáci jsou vedeni k dodržování návyků spojených s BOZP a hygienickými předpisy. Odborný výcvik probíhá ve školních cukrářských dílnách.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní pracovníci cukráren a pekáren.

Kód oboru 29-51-E/01
Název oboru Potravinářská výroba
Školní vzdělávací program Cukrář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
 • Tříletý obor vhodný pro dívky a chlapce.
 • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
 • Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného cukráře.
 • V průběhu studia se žáci naučí připravovat a technologicky zpracovávat různé cukrářské výrobky, dorty, jemné a trvanlivého pečivo a další produkty.
 • Osvojují si manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, zásady balení a expedice.
 • Seznámí se s obsluhou strojů a zařízení v cukrářské dílně.
 • Žáci jsou vedeni k dodržování návyků spojených s BOZP a hygienickými předpisy.
 • Odborný výcvik probíhá ve školních cukrářských dílnách.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní pracovníci cukráren a pekáren.

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ