Kuchař – číšník

Kuchař - číšník

Obor umístěn v Opočně, Novém Městě nad Metují a Broumově.

Tříletý obor vhodný pro dívky a chlapce, který poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání.  Žáci se v rámci odborného výcviku naučí pracovat s odbornou kuchařskou literaturou, připravovat pokrmy studené a teplé kuchyně, jednoduché moučníky a nápoje. Naučí se význam a charakteristiku jednotlivých potravin, které při své práci využívá, osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou pro pracovníka v gastronomii nezbytné. Žák se v průběhu studia seznámí se základy jednoduché obsluhy, vhodným zakládáním stolního inventáře a komunikaci s hostem.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní kuchaři a číšníci v gastronomických provozech nebo jako pomocný personál v ubytovacích službách.

Kód oboru 65-51-E/01
Název oboru Stravovací a ubytovací služby
Školní vzdělávací program Kuchař – číšník
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
  • Tříletý obor vhodný pro dívky a chlapce.
  • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
  • Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání.
  • Žáci se v rámci odborného výcviku naučí pracovat s odbornou kuchařskou literaturou, připravovat pokrmy studené a teplé kuchyně, jednoduché moučníky a nápoje.
  • Naučí se význam a charakteristiku jednotlivých potravin, které při své práci využívá, osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou pro pracovníka v gastronomii nezbytné.
  • Žák se v průběhu studia seznámí se základy jednoduché obsluhy, vhodným zakládáním stolního inventáře a komunikaci s hostem.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní kuchaři a číšníci v gastronomických provozech nebo jako pomocný personál v ubytovacích službách.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ