Pekař

Pekař

Obor umístěn v Novém Městě nad Metují a Broumově.

Dvouletý obor vhodný pro dívky a chlapce, který poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného pekaře. Žáci se v rámci odborného výcviku naučí připravovat klasické i netradiční druhy chleba, běžné druhy pšeničného pečiva, ostatní druhy pečiva z jiné než pšeničné mouky. Osvojí si dovednosti spojené s výrobou jemného pečiva a perníků. Vyzkouší si základy zdobení pečiva. Seznámí se se stroji a zařízením využívaným v pekárnách. Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou pro pracovníka v gastronomii nezbytné. Odborný výcvik probíhá částečně i v provozech, kde se žák přímo setkává s reálným prostředím pekáren.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní pracovníci pekáren.

Kód oboru 29-51-E/02
Název oboru Potravinářské práce
Školní vzdělávací program Pekař
Délka a forma studia dvouleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání výuční list
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Ukončení studia informace o závěrečné zkoušce
 • Dvouletý obor vhodný pro dívky a chlapce.
 • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
 • Vzdělávací program směřuje k získání všeobecných, odborných vědomostí a praktických dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného pekaře.
 • Žáci se v rámci odborného výcviku naučí připravovat klasické i netradiční druhy chleba, běžné druhy pšeničného pečiva, ostatní druhy pečiva z jiné než pšeničné mouky.
 • Osvojí si dovednosti spojené s výrobou jemného pečiva a perníků.
 • Vyzkouší si základy zdobení pečiva.
 • Seznámí se se stroji a zařízením využívaným v pekárnách.
 • Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou pro pracovníka v gastronomii nezbytné.
 • Odborný výcvik probíhá částečně i v provozech, kde se žák přímo setkává s reálným prostředím pekáren.
 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní pracovníci pekáren.

OD 01.03.2021
SE DO ODVOLÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEVAŘÍ